Водещи новини Общество

Стотици коли и в Добрич остават без Гражданска отговорност от 18-и август

Стотици aвтoмoбили и в област Добрич ocтaвaт бeз зaдължитeлнaтa зacтpaxoвĸa “Гpaждaнcĸa oтгoвopнocт” oт тази събота, 18 aвгycт, след като ĸипъpcĸoтo зacтpaxoвaтeлнo дpyжecтвo “Oлимпиĸ” фалира. В страната броят на потърпевшите собственици на автомобили е близо 200 000.

ЗК „Олимпик” в национален мащаб е на четвърто място по пазарен дял – 9,2%, коментира за Про Нюз Добрич Антония Димчева от застрахователен брокер „Магнета”, Добрич. Тя предполага, че и в регионален мащаб съотношението е подобно. Само ЗК „Магнета”, Добрич има 300 клиенти, чиито полици са в ЗК „Олимпик”.
Всички полици на ЗК „Олимпик” ще бъдат прекратени до петък, но с валидност до 24 часа на 17 август – дотогава клиентите няма да са в никакво нарушение, обясни Антония Димчева. От 0 часа на 18-и август те няма да имат застраховки. Това, което трябва да предприемат, но не по-рано от петък, е да си направят нова полица при друг застраховател. Ако са предплатили срок, примерно – еднократна полица е направена през април и има още осем месеца валидност, се попълва заявление за прекратяване на полица, към което ще има сторно сметка. Към него се прилага удостоверение от банка за банковата сметка на собственика на колата, за да може някога „Олимпик” да върне неизползваната част от премията.

Тъй като в Добрич “Олимпик” няма офис, това може да се направи при застрохователен брокер или заявлението да се изпрати до централата на застрахователя у нас, коментира Димчева.

Клиентите трябва в сравнително кратък срок – 2-3 дни, да направят нова полица, която, при всички случаи, е по-скъпа от прекратената, тъй като през последните три месеца „Гражданска отговорност” много поскъпнала. Примерно, полица, правена през февруари-април т.г., платена еднократно, е 180-190 лева. Сега най-ниската цена е 250 лева, и то за малките коли на физически лица. За фирмите цената е още по-голяма.

Ако някой не поднови полицата, след 0 часа на 18 август 2018 г., той няма застраховка и реално е нарушител, тъй като няма застраховка „Гражданска отговорност”. Така, ако стане щета, ще трябва за своя сметка да я плати. Ако го спре полиция, ще има глоба.

В сайта на Комисията за финансов надзор има съобщение, в което изрично е посочено, че от 0 часа на 18 август, всеки, който няма застраховка, е в нарушение, посочи Димчева.

Застрахователен брокер „Магнета”, Добрич, има 300 клиенти в ЗК „Олимпик”. Брокерът на добра воля прозвънява всички свои клиенти, за да ги информира за ситуацията. „Не сме длъжни да го правим. Въпрос на добра воля е, защото това е работа, губене на време, без никаква полза за нас. Но, ние го правим, защото имаме клиенти от години, които са ни и приятели. Не можем да ги оставим. Имам клиенти, които в неделя се приберат от почивка и колите им ще се окажат без „Гражданска отговорност”. Не можем да не ги предупредим”, коментира Димчева.

От около три месеца „Олимпик” не плащат обезщетения. За тях има уверение, че ще се поемат от Обезпечителния фонд към Гаранционния фонд в България, добави още тя.

Във връзка със ситуацията с клиентите на „Олимпик”, застрахователен брокер „Магнета” ще работи в събота, за да може да обслужи клиентите, които не успеят в петък следобед да направят нова застраховка „Гражданска отговорност”.

На официалната си страница ЗК „Олимпик направи следното съобщение:

Прекратяване на застрахователни полици

В съответствие с разпоредбите на чл. 320, ал. 1 от Закона за застраховането и презастраховането в Република Кипър, на 10.8.2018 г. г-н Павлос Накузи от Mazars Limited е назначен като временен ликвидатор на Застрахователна Компания Олимпик АД

Съгласно чл. 323 от Закона, всички застрахователни полици издадени от Дружеството се прекратяват едновременно с публикуването на назначаването на Временния ликвидатор в Държавен вестник на Република Кипър. Тази публикация ще се извърши в петък 17/8/2018.

Всички притежатели на такива полици трябва да предприемат спешни действия, за да осигурят своевременно алтернативно застрахователно покритие.

Комисията за финансов надзор излезе със следното съобщение:

Договорите по „Гражданска отговорност“, сключени с клона на ЗК „Олимпик“, ще бъдат автоматично прекратени след публикацията за назначаването на ликвидатор на застрахователя в официален вестник на Република Кипър

На 10 август 2018 г. е назначен предварителен ликвидатор на Застрахователна компания Олимпик от Надзорния орган върху застраховането на Република Кипър. Предстои публикация за назначаването в Официален Вестник на Република Кипър, която се очаква да излезе на 17 август 2018 г. Съгласно законодателството на Република Кипър действащите застрахователни договори по общо застраховане, сключени със Застрахователна компания Олимпик, ще бъдат прекратени на 17 август 2018 г. Прекратяването ще се извърши автоматично без да са необходими допълнителни действия от застраховащия или от застрахованите лица. Предварителният ликвидатор е уведомен за неговото задължение да отрази прекратяването на застрахователните полици в регистъра на застрахователните полици на Гаранционния фонд. Това означава, че от 00.01 часа на 18.08.2018 г. ще могат да бъдат сключвани нови застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

На 18 август 2018 г. всеки засегнат собственик на МПС трябва незабавно да сключи нова застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите с друг застраховател. Застраховката може да се сключи и от друго лице.

След прекратяване на застрахователните договори, ако не са били сключени нови своевременно, в случай на пътнотранспортно произшествие обезщетението се заплаща от лицето, причинило произшествието на пътя.

Заплатените премии за неизтеклата част на застрахователните договори, които ще бъдат прекратени, подлежат на връщане в рамките на последващото производство по несъстоятелност в съответствие със законодателството на Република Кипър. Клиентите на ЗК Олимпик ще бъдат уведомени за откритото производство и ще им бъде указан редът и сроковете, в които могат да поискат парите си от застрахователя.

По същия начин ще бъдат уведомени и лицата, които са завели щети при застрахователя.

От 10 май 2018 г. ЗК Олимпик няма право да сключва нови застрахователни договори, тъй като Комисията за финансов надзор по искане на Надзорния орган върху застраховането на Република Кипър наложи забрана за сключване на нови договори от клона на застрахователя в България. Решението е публикувано на страницата на комисията. Информацията за предприеманите надзорни мерки от компетентния орган в Кипър и Комисията за финансов надзор са своевременно публикувани на страницата на Комисията както и в Търговския регистър в предвидените по закон случаи.

Застрахователна компания Олимпик е застраховател със седалище в Република Кипър и извършва дейност в България чрез клон. Съгласно правото на Европейския съюз застрахователи от една държава членка могат да откриват клонове в друга държава членка без да кандидатстват за лиценз там. Тези компании продължават да се надзирават от надзорните органи в държавите, където се намира тяхното седалище, като тези органи имат задължение да следят за тяхната финансова стабилност на територията на целия Европейски съюз, включително и за дейността която се осъществява чрез клонове, открити в други държави членки. По такъв начин Застрахователна компания Олимпик, включително нейният клон в България, се надзирава за своето финансово състояние от Надзорния орган върху застраховането на Република Кипър. Надзорният орган на Кипър има право да налага надзорните мерки съгласно законодателството в Кипър в това число да отнеме лиценза за застраховане, когато са налице основанията за това. По информация от надзорния орган на Република Кипър лицензът е отнет поради неплатежоспособност на дружеството.

Комисията за финансов надзор има ограничени правомощия за надзор по отношение на клонове на застрахователи от други държави членки на Европейския съюз, като има право да се намесва, когато застрахователят не спазва задълженията си спрямо ползватели на застрахователни услуги в България. Когато органът по седалището на застрахователя в другата държава членка е предприел принудителни мерки в съответствие с приложимото право, Комисията за финансов надзор осигурява прилагането на тези мерки в България.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *