Култура

20 нови читалища са създадени в област Добрич

20 нови читалища са създадени в област Добрич през последните пет години, съобщават от териториалното статистическо бюро – Североизток. Културно-просветните сдружения нарастват с 19.8 на сто и достигат до 121. Членовете на читалищата са 7 758, като спрямо 2012 г. броят им се увеличава с 1 950, или с 33.6%.

За област Добрич най-много са действащите читалища в общините Добричка – 41, Генерал Тошево – 24 и Тервел – 13 читалища.

За постигане на целите на читалищната дейност, през 2017 г. читалищата в област Добрич са организирали 703 празненства и фестивали, 770 чествания на бележити дати и годишнини, 250 представяния и обсъждания на книги и 537 други културни и творчески дейности.

В категорията “музикално и певческо творчество” в областта се изявяват 196 групи като най-многобройни са съставите по фолклорно пеене – 140 с 1591 участници и близо 900 изяви за година. Сред танцовите състави най-много също са фолклорните формации – 56 с 1223 участници и около 350 изяви за година. Театралните формации – 145, следвани от тези по приложни и изобразителни изкуства, преобладават сред клубовете и кръжоците.

Изследването на читалищната дейност, което обобщава данните към края на 2017-а, се прави веднъж на пет години в рамките на националната статистическа програма и е изчерпателно, посочват от териториалното бюро. За първи път е събрана информация за компютърната осигуреност, предоставяне на достъп до интернет, наличието на действащи библиотеки, както и зали за представления.

В 100 читалища, или 82.6% от всички читалища, има действащи библиотеки. 37 читалища (30.6%) предлагат услуги за ползване на компютър с достъп до интернет за потребители. 100 (82.6%) читалища разполагат със зала за представления.

 

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *