Каварна Регионални - начална

Отпускат 1 738 207.54 лв. за ремонт на улици в Божурец и Каварна

С финансиране в размер на 1 738 207.54 лв., попроект „Реконструкция и изграждане на улична мрежа на територията на община Каварна”, ще бъдат ремонтирани улици в село Божурец и улица “Сава Ганчев” в град Каварна, информираха от пресслужбата на Община Каварна.

  • Обща стойност на финансирането:  1 738 207.54 лв.
  • Европейско финансиране:  1 724 941.37 лв.
  • Национално съфинансиране: 13 266.17 лв.

Предстои реализация на предвидените в проекта дейности, след подписването на 26.03.2018г., договор между  Община Каварна и Държавен фонд „Земеделие“, по одобрения за финансиране проект: Реконструкция и изграждане на улична мрежа на територията на община Каварна”  с Държавен фонд „Земеделие”  с № 08/07/2/0/00657/26.03.2018г. Същият е за  отпускане на безвъзмездна финансова помощ е по Подмярка 7.2 „ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура” от Мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. съфинансирана от Европейския Земеделски Фонд за Развитието на селските райони.

Дейностите по проекта са за следните обекти:

  • Изграждане на улична мрежа в с. Божурец, община Каварна;
  • Реконструкция на улица „Сава Ганчев”, град Каварна

Срокът за изпълнение на договора е 36 месеца.

Допустимите разходи за дейностите по проекта са в размер на 1 738 207.54 лв.

Финансовата помощ е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *