Образование

Албена Бонева: В Монтесори педагогиката водещо е детето

 

Пред Про Нюз Добрич Албена Бонева – Монтесори специалист и член на АMI и Институт Монтесори България.

Г-жо Бонева, както Про Нюз Добрич вчера съобщи, Добрич има своите първи двама Монтесори специалисти и те са от екипа на Семейна академия Монтесори в бившето училище „Отец Паисий”. Вие и колежката Ви Магдалена Георгиева на 7 юли завършихте своята следдипломна квалификация към Нов български университет „Монтесори педагогика“. Предстои от септември в града да започнат целодневни занимания за най малките – децата от 3 до 6 години, които ще се обучават по принципите на Монтесори педагогиката. Бихте ли споделила с нашите читатели какво е Монтесори педагогика?

Монтесори педагогиката е една от най-старите педагогики в света. Тя е доказала своята ефикасност вече над 110 години. Неин автор е д-р Мария Монтесори, която е първата жена-лекар в Италия. Освен това, тя е педагог, психолог и антрополог. Използвайки трудовете на много учени преди нея, тя разработва набор от материали, с които децата разучават не само математика, реч, природни науки. Но, основавайки се на различните сензитивни фази от детското развитие, те учат, преди всичко, със сетивата си от много ранна възраст.

От каква възраст започва обучението?

Монтесори бучението може да започне на много ранна възраст – една година, две години.

На какво се основава методиката Монтесори?

Основните принципи на Монтесори педагогиката са: Учителят, който е наблюдател и придружител на детето; Подготвената среда, която включва Монтесори развиващите материали; Детето, което д-р Мария Монтесори нарича творец. За да съществуват тези три предпоставки в едно, защото само тогава можем да говорим за прилагане на Монтесори педагогиката, е необходим един подготвен екип, който знае как да работи с материалите, как да презентира и как да ги прави достъпни за децата. Знае как да наблюдава и умее да мотивира детето да бъде творец.

Какво отличава учителя при Монтесори педагогиката?

Основната разлика между учител в Монтесори педагогиката и традиционната педагогика, е, че тук учителят е преди всичко наблюдател. Колкото и да звучи неактивно, всъщност той трябва да е изключително добре подготвен, за да може да разпознава потребностите на всяко дете в групата. Това не е индивидуален метод. Работи се в група. Но, въпреки всичко, се работи индивидуално с всяко едно дете. Така че, наблюдавайки детето – с какъв материал работи, с какъв материал има потребност да работи, как комуникира с децата, учителят научава много за него. И по този начин умее да планира работата с всяко едно дете поотделно и с цялата група.

В Монтесори педагогиката има и фронтални презентации, както в другата педагогика. Както и много индивидуална работа с всяко едно дете поотделно.

Може би, това е най-голямото изкуство, защото д-р Монтесори казва, че Монтесори педагогът трябва да е един мил придружител на детето, докато го обучава. Всъщност, децата абсолютно постигат академичните знания за възрастта, които трябва да имат, като започват много по-рано, отколкото при традиционната педагогиката. Но, не чрез директно учене, а чрез материалите, чрез работа и сензитивно опознаване на различните категории предмети. Децата на 2-3-годишна възраст учат геометрични фигури, подготвят се за алгебра, геометрия, за всичко, което ще учат в училище. Във възрастта до 6 години те дори умножават и делят чрез Монтесори материалите, без да осъзнават какво правят.

Каква е основната разлика, според Вас, между Монтесори педагогиката и стандартната педагогика в България?

Много важен момент е, че мотивацията в Монтесори педагогиката не се основава нито на наказания, нито на поощрения, няма я водещата роля на учителя, а водещата роля е на детето. Въпреки това, в Монтесори средата не цари хаос, а напротив – тя е много структурирана – с правила, дисциплина. Всъщност, изкуството на Монтесори педагога е да доведе детето до самодисциплина и това, за което Мария Монтесори говори – поляризация на вниманието и концентрация. Това са неща, които развити в предучилищна възраст, изключително много помагат на детето през целия му живот, през целия учебен процес. Затова д-р Монтесори казва, че нейната педагогика не подготвя детето за учене, а за живота. Усвоявайки всички тези  качества като самодисциплина независимост самочувствие, детето е готово след това да постъпи във всяка една среда. Става силно адаптивно. Затова аз бих заложила, а и не само аз, а и голяма част от света залага, на тази педагогика.

Учителят има изключително различна роля от традиционната педагогика. Това е начин на мислене и философия и затова се изгражда в резултат на доста време обучения.

На Вас колко Ви отне?

Нашият екип работи по Монтесори метода с различни деца от 2010 година, докато стигнахме до момента, в който взехме решение това да е основна част от нашата дейност. Естествено, стигнахме до необходимостта от академично образование, а не само от някакъв курс. Да, курсовете са полезни и помагат, но в България са изключително малко специалистите, които имат право да обучават педагози.

Трябва ли децата да имат някаква подготовка, преди да бъдат включени в обучение по метода на Мария Монтесори?

Монтесори педагогиката е универсална за всички деца. Има Монтесори терапия, при която говорим за работата с деца със СОП или други потребности. Но, Монтесори обучението е за всички деца, без значение от техния стадий на развитие. Една от най-големите разлики между Монтесори педагогиката и традиционната е, че няма награди, поощрения и оценки. В Монтесори средата всички материали са по един от всеки вид. Така, в един момент в Монтесори детската градина всички деца правят нещо различно. Могат да са по двойки или тройки, но няма как всички да рисуват едно и също нещо.

Ако говорим за подготвената среда, принципите са няколко. Говорим изключително и само за Монтесори материали. Те са по един. Едно от първите неща, на които се учат децата, когато постъпят в Монтесори детска градина или училище, са т.нар. упражнения за вежливост, които въвежда д-р Мария Монтесори – как да поискаш помощ, как да прекъснеш, как да изчакаш, как да получиш внимание, как да дадеш внимание. Едни от първите деца, с които д-р Монтесори е приложила своя метод, са израснали на улицата. Само след няколко месеца тя ги е превърнала в деца, които, явявайки се на състезания в Италия, покриват академични постижения по-добре от останалите деца. Едно от нещата, които са забелязали, че са изключително вежливи едно към друго. Това се постига, тъй като липсва състезателния момент – всички да правят едно и също нещо и да се сравняват кой по-добре се е справил.

Колко деца ще се обучават в група при Вас?

Има детски градини, където има по 20-25 деца в Монтесори група. Ние не бихме искали да работим с повече от 12-15 деца. Много важно е и какви са помещенията. Децата много работят на килимче, на земя. Тук ще добавя, че работата на килим на всяко едно дете е друг важен елемент от Монтесори средата. Всяко има собствено килимче с малки размери, което е мястото, неприкосновено за всяко едно дете. Едно от правилата на вежливост е, че друго никой не трябва да стъпва на килимчето на детето, докато то работи. Целта е то да се концентрира по-добре, децата да се научат да уважават пространството на всеки един. Това развива самостоятелност, концентрация. Въобще, поглеждайки в една Монтесори детска градина, човек може да види деца, които пресипват в купички разни неща, преливат от каничка в каничка, всяко си прави нещо на килимчето. Но, човекът, който е вещ в Монтесори педагогиката, вижда едни деца, които  са силно концентрирани в това, което вършат. Развиват своята координация, самостоятелност, независимост и много сетива. Доста от упражненията, които се изпълняват в областта сензорика са с цел да се развият всички сетива на децата. Едно от твърденията, на които се основана тази педагогика, е, че сетивата са моториката на учене. Затова децата в предучилищна възраст, особено до 6 години, работят много за развитието на всичките си сетива. Това е една от основните разлики от традиционната педагогика. Както ние казваме, Монтесори педагогиката не дава кухи познания, а помага на децата да натрупат много сетивен опит, който ги подготвя преди всичко за предметите, свързани с математиката, геометрия, алгебра.

Колко преподаватели ще работят при целодневното обучение на децата от Монтесори детската градина при Вас?

Би могъл да работи един преподавател – индивидуално в група. В нашия случай ще работят не повече от двама преподаватели. В нашия екип има и психолог, специален педагог, който също е преминал обучение Монтесори. Целият ни екип се опитва в работата си да влага принципите на д-р Мария Монтесори.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *