Образование

Сформират екипи за връщане в клас на отпаднали ученици от област Добрич

Областният управител Красимир Кирилов изпрати писма до кметовете на общини от област Добрич, с които ги уведомява, че до 25 юли трябва да посочат представители за включване в екипи, които ще извършват обходи и ще работят за включването на деца в образователната система.

Вече са определени районите, в които има деца и ученици, необхванати от образователната система, както и такива в риск от отпадане от училище и детска градина.

Най-много такива райони има в община Тервел – 10, следва община Балчик – 6 района, Генерал Тошево – 5,  Добричка – 4, Добрич, Каварна и Крушари – 3 района, а Община Шабла е с 2 района.

Екипите за обхват включват представители на регионалните управления на образованието, на съответните институции в системата на предучилищното и училищното образование от района им на обхват, на съответната община, на съответната дирекция “Социално подпомагане” и на съответната областна дирекция/районно управление на Министерството на вътрешните работи.

Според спецификата на дейността и изпълняваните дейности в екипите за обхват се включват и служители на дирекции “Бюро по труда” или филиали в съответното населено място, на детска педагогическа стая, представители на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, на регионалните здравни инспекции, кметове и кметски наместници на малки селища и представители на други институции.

Утре – 18 юли, в „Гранитна зала“ в Министерски съвет ще се проведе национална среща за координиране на дейностите по изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст с Координационното звено под ръководството на заместник министър-председателя Томислав Дончев и с участието на министър-председателя Бойко Борисов.

Участие в националната среща ще вземат заместник областният управител на Добрич Живко Желязков и главен експерт „Етнически, демографски проблеми, трудова заетост, социални дейности и образование“ Кемал Асан.

 

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *