Бизнес

Сградата на “ВиК Добрич” може да остане без ток

„ВиК Добрич“ АД е най-големият нередовен длъжник на Енерго-Про Варна в Североизточна България и има задължения към „Електроразпределение Север“ АД и „Енерго-Про Продажби“, които към 27 юни 2018 г. възлизат на 4 504 183 лв. без лихвите, съобщават от електроразпределителната компания.

Дружеството поддържа висок размер на задълженията от 2013 г., като през последните години дългът непрестанно нараства. Енерго-Про положи сериозни усилия за намаляване на дълга, през годините са провеждани многократни срещи с ръководството на ВиК Добрич и с принципала МРРБ. Проведоха се няколко срещи по помирителната процедура на КЕВР. За критичната ситуация с растящия дълг на водоснабдителното дружество  многократно са  сигнализирани също така Министерство на енергетиката, кмета на град Добрич и областния управител на област Добрич.

През последните месеци Енерго-Про предприе редица конкретни мерки за погасяване на задълженията. През септември 2017 беше сключеноспоразумение за разсрочено плащане. Съгласно споразумението натрупаният дълг на „ВиК Добрич“ АД е разсрочен, а водният оператор пое ангажимент да изплаща вноските по стария дълг, като едновременно обслужва плащанията по фактури на ЕРП Север. ВиК извършва плащания по споразумението, но те покриват единствено  вноски по разсрочието. Текущите плащания остават неразплатени, а дългът вместо да намалява нараства, при което Енерго-Про не е третирана равнопоставено с други кредитори, чийто дълг се обслужва и намалява. През месец април тази година е поет ангажимент за плащане на над 1 млн. лева от натрупаните задължения. Въпреки многократните напомняния този ангажимент не се изпълнява.

Поради поредното неспазване на поети от ВиК Добрич конкретни ангажименти, на 15 юни 2018 год. е изпратена и покана за доброволно плащане до ВиК Добрич, с която се дава седемдневен срок за плащане на просрочените задължения към „Електроразпределение Север“ и „Енерго-Про Продажби“ АД. След изтичане на срока по поканата за доброволно плащане „Електроразпределение Север“ уведоми „ВиК Добрич“, че при неизпълнение на договорените мерки ще пристъпи към прекъсване на електрозахранването на административната сграда на дружеството по график от 9 юли 2018г. Уведомителни писма са изпратени и до институциите (МЕ, МРРБ, ДАНС, Областна администрация Добрич, Община Добрич, КЕВР и ПБЗН Добрич), се казва в информация от електроснабдителното дружество.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.