Водещи новини Общество

Не позволиха по-висок блок на мястото на бившето кино “Добрич”

Жилищен блок с подземен паркинг ще бъде построен на мястото на бившето кино “Добрич”. Вече има издадено строително разрешение за това. То предвижда собственикът „Тръст“ ЕООД да застрои терена, който притежава, с площ 2 900 кв.м, с коефициент 2.5 и 40% за озеленяване, каквито са параметрите на Общия устройствен план (ОУП). Инвеститорът обаче иска промени, които да му позволят плътност на застрояване до  80%, като се намали озеленяването на 20%. Това би му позволило изграждане на 8-9 -етажна сграда.

В този вид, неговото предложение за промяна на ОУП бе внесено на заседанието на Общинския съвет днес от зам.-кмета арх. Боян Коларов.

Част от съветниците заявиха, че трябва да се подхожда по-внимателно при изменения в ОУП.

Според арх. Емилия Добрева, по-мащабното застрояване там не е целесъобразно, тъй като ще се отрази на озеленяването в района. Освен това, в съседство има значими сгради, като тези на Община Добричка и концертна зала “Добрич”, които ще бъдат “заглушени” от новата постройка.

Председателят на Общинския съвет Иво Пенчев подкрепи предложението на “Тръст” ЕООД. Той подчерта, че това предложение надхвърля два пъти всички издадени през миналата година строителни разрешения в Добрич.

След гласуването, предложението да се позволи по-мащабно строителство на мястото на бившето кино “Добрич” не бе прието. От общо 39 гласували, имаше 18 гласа “за”, 15 “въздържал се” и 6 “против”. В резултат на това собственикът ще трябва да се съобрази с нормите на строителство в района, заложени в ОУП и жилищният блок трябва да е 4-етажен, като максималната разгърната застроена площ трябва да е до 7125 кв. метра.

Както Про Нюз Добрич вече съобщи, „Тръст“ ЕООД притежава имота от октомври 2006 г. Той се разпростира на площ от 2903 кв. м. В него попадат 4 сгради – една за култура и изкуство, друга – за битови услуги, третата сграда е хангар, а четвъртата – за търговия.

Сградата на бившето кино „Добрич” е емблематична за града. Тя е проектирана и построена в началото на 60-те години на миналия век. Била е една от модерните сгради за времето си, с изразително излъчване, отговарящо на предназначението й, което носи дълго време. Разположена е на площ от приблизително 3000 кв. м. Мястото й е с голямо социално значение за града. До 1989 година е била кино, като след това нейната функция е била променена и унищожена. В нея, освен кинозала, са функционирали кафе-аперитив, магазин за промишлени стоки, заведение за бърза закуска, магазин за дамски дрехи, дискотека, книжарница.

От 30 октомври 2006 година сградата е собственост на „Тръст” ЕООД. След това сериозен ремонт не е извършван.

Във времето са правени опити за анализ на възможностите за експлоатация, която да бъде актуална , като се запази основната функция като кино.

Направеният анализ, който е отчел и последствията от това, че сградата е необитаема, че се руши, че е сборище и т.н., както и направеният икономически анализ, са показали, че за да заработи това място, е необходимо и социално предназначение, следва да се реализира обект със смесени функции – обществени и жилищни.

Намерението на собственика е да изгради жилищна сграда с паркинг със 130-150 паркоместа.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.