Бизнес Водещи новини - дясно

“Албена” АД реши да раздаде дивидент от 0,70 лв. на акция

Дивидент от 0,70 лева за акция ще получат акционерите на „Албена” АД. Решението бе взето на проведеното днес общото събрание.

То реши част от печалбата за 2017 г., която е в размер на 18 037 355,41 лв., да бъде разпределена като дивидент. Останалата част от печалбата ще се отнесе като неразпределена печалба.

Според годишния отчет, през 2017 г. „Албена” АД прави инвестиции в дълготрайни материални активи за 59 016 000 лева. Те са основно за доизграждане на новия хотел „Парадайз блу”, за нови 28 студия в хотел „Гергана”, топла връзка между „Фламинго гранд” и „Добруджа” и др.

Инвестициите на „Албена” АД преди началото на новия туристически сезон възлизат на 23 млн. лева.

Очакванията за 2018 г. са във ваканционно селище „Албена“ АД да бъде отчетен ръст на нощувките с 6% на годишна база, както и увеличение на средния приход от основни услуги на една нощувка.

На събранието присъстваха собствениците на 3 311 927 акции или 77,50% от капитала на най-голямата туристическа компания у нас.

Те приеха годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г., годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г., годишния доклад на одитния комитет.

Акционерите освободиха от отговорност Съвета на директорите на „Албена”  АД и избраха за нов петгодишен период Красимир Станев, Маргита Тодорова, Иван Калинков, както независимите акционери Радосвет Радев и „Ди Ви Консултинг”.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.