Добрич Здраве

Обявиха конкурси за управители на ДКЦ II и Психодиспансера в Добрич

Конкурси за възлагане на управлението на две лечебни заведения в Добрич обяви Общината. Ще бъдат избирани нови управители на „Диагностично-консултативен център – II – Добрич” EООД и Центъра за психично здраве „Д-р Петър Станчев”. Причината е, че сроковете на двата договора са изтекли.

Решението за провеждане на конкурсите бе взето от Общински съвет.

Изискванията към кандидатите са да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията в областта на здравния мениджмънт.

Те трябва да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар.

Конкурсът ще премине в няколко етапа – по документи, представяне на програма за развитието на дейността на лечебното заведение за тригодишен период, както и събеседване.

Документите се подават в деловодството на Общината до 17:00 часа на 20.07.2018 г. Събеседването е насрочено за 27 юли.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.