Общество

АПИ избира фирма за поддържане на пътищата в област Добрич

Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира обществените поръчки за избор на изпълнител за поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно – възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища за следващите 5 години, съобщават от АПИ.

Както и досега обществените поръчки са по райони – Северозападен, Северен централен район, Югоизточен, Южен Централен и Югозападен район. Общата им индикативна стойност е над 427 млн. лв.

На 28 май т. г. беше стартирана обществената поръчка за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в Североизточен район. Тя е в 4 обособени позиции. Тази за област Добрич е с прогнозна стойност 14 700 000 лв., без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 823 км.

Срокът за изпълнение на обществените поръчки е 60 месеца. За Североизточен район кандидатите могат да подават оферти до 17:30 ч. на 26 юли.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.