Балчик Водещи новини - дясно Регионални - начална

Собственик на засегната от свлачище вила съди община Балчик

Собственик на вила във вилна зона „Фиш – фиш“ в община Балчик търси по съдебен път обезщетение за претърпени в резултат на свлачищни процеси имуществени вреди. В Окръжен съд – Добрич беше разгледано дело, образувано по жалба на собственика срещу решение на Районен съд – Балчик, с което е бил отхвърлен внесения от него иск срещу Община Балчик.

От данните по делото става ясно, че 65-годишният мъж е собственик на вилна сграда със застроена площ от 30 кв.м, изградена в поземлен имот, разположен в свлачищен район, на място с голяма денивелация. В последните години свлачищните процеси в района силно се активизирали, в резултат на което част от дворното място с изградените от собственика огради, тротоари и други подобрения, както и отглежданите трайни насаждения пропаднали, а по притежаваната от него вила имало големи напуквания до степен на невъзможност за ползването й по предназначение. Преустановено било водоподаването и електрозахранването на имота, а на вратата залепено предупреждение от общинската администрация, че сградата е опасна и не следва да се ползва.

Собственикът сочи, че има право на обезщетение, тъй като причинените вреди са произлезли от свлачище в общински поземлен имот и в резултат на бездействието на Община Балчик, която не е предприела никакви действия за укрепване на земята, извършване на отводняване и изграждане на канализация на територията на вилна зона „Фиш-фиш“, така че да не допусне свличането на терена.

Мъжът претендира, че общината му дължи обезщетение в общ размер на 100 000лв., равняващи се на пазарната стойност на причинените вреди, като е предявил частичен иск за заплащане на 10 000 лв. – една десета от общо дължимата сума.

След като се запозна с доказателствата по делото Окръжен съд – Добрич потвърди решението на първоинстанционния съд в частта, в която е отхвърлена претенцията на ищеца за обезщетение на вреди, които са произлезли от общински поземлен имот. Според законовите разпоредби, които уреждат отделянето на общинската от държавната собственост, държавните имоти с вилно предназначение не преминават в собственост на общините, нито пък са обявени за такива, посочва в решението си Окръжният съд. В случая поземленият имот е държавна, а не общинска собственост и претенцията на ищеца би трябвало да е насочена срещу действителния собственик на терена.

На първа съдебна инстанция е бил отхвърлен и иска на жалбоподателя, предявен по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. Окръжният съд прецени, че жалбоподателят има право на такъв иск, но той подлежи на разглеждане по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Воден от тези съображения съдебният състав обезсили решението на Районен съд – Балчик в тази му част като недопустимо и разпореди делото да бъде изпратено за разглеждане на Административен съд – Добрич, след като влезе в сила.

Постановеният съдебен акт подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд.

Снимката е илюстративна

 

 

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.