Водещи новини Общество

Жители на ромски квартал в Добрич се жалват, че са лишени от право на вода

Жалба във връзка с продължаващи проблеми с водоснабдяването в град Добрич са изпратили група граждани до изпълнителния директор на „ВиК“ инж. Тодор Гикински, с копие до кмета Йордан Йорданов и областния управител Красимир Кирилов.

Тя е подписана от 86 граждани, основно от квартал „Изгрев“, улиците „Купен“ и „Агликина поляна“.

В нея се казва: „Ние, жителите на град Добрич се обръщаме към Вас във връзка с продължаващите проблеми с водоснабдяването. Живеем в кварталите, населени преимуществено  със семейства от ромски изход. В продължение на години, ние, като потребители сме поставени в сравнително по-неблагоприятно положение в сравнение с останалите потребители на услугата във всички други квартали в града“.

Жалващите се поставят няколко проблема, сред които пониженото налягане на подаването на вода към домовете им, което през последните дни и седмици лишава напълно от водоподаване абонатите в някои части на кв. „Изгрев“/ул. „Агликина поляна“. Жалващите се алармират за силно амортизираната канализационната мрежа, разрушени канализационни шахти, запушени канали в кв. „Изгрев“, липсата на измервателни уреди за къщите на част от семействата, населяващи кварталите, както и липса на връзки към част от домовете, която лишава живеещите там от питейна вода.

Според жалващите се, тези проблеми ги лишават от правото да потребяват питейна вода, регламентирано от общ коментар на ООН. Те цитират, че правото на вода е определено като основно човешко право и настояват за предприемане на незабавни действия за осигуряване на това право.

Заместник-кметът арх. Боян Коларов съобщи, че жалбата е съвпаднала с покана, която е получил за конференция в София във връзка с осигуряването на равен достъп до питейна вода.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.