Общество

Финансите на общините обсъждат на национален форум в Албена

XXI-ва Национална среща на финансистите от общините се провежда от днес до 2 юни в Курортния комплекс „Албена“. В рамките на Срещата общинските финансисти, счетоводители, данъчни експерти, вътрешни одитори и финансови контрольори и партньорите от централната власт водят дискусии по откритите въпроси и проблеми свързани с развитието на местните финанси. Модератор на първия панел от програмата бе зам. – кметът „Финанси и общинска собственост“ на Община Добрич и заместник-председател на ПК по бюджет и финанси към НСОРБ        Елка Димова. Тя представи основни изводи и препоръки от анализа на изпълнението на общинските бюджети през 2017 г. Бе проведена и дискусия  по актуални въпроси за Бюджет’2018.

Другите дискусии, предвидени в програмата са с акцент върху:

◾ Подобряване на разпределителните механизмите между централния и общинските бюджети, в т.ч. изравнителна субсидия, стандарти за делегирани от държавата дейности и капиталова субсидия;

◾ Актуализиране на данъчното законодателство с цел подобряване администрирането и повишаване събираемостта на местните приходи;

◾ Такса битови отпадъци –минимизиране на рисковете при преминаването към нов модел за изчисление и администриране на приходите за дейностите по чистота.

В паралелни работни групи общинските съветници, финансистите, данъчните експерти, одиторите и счетоводителите ще имат възможност да дискутират и специфични за съответната професионална общност казуси и проблеми.

Снимка: Архив

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.