Добрич Здраве

В Добрич въведоха мерки заради птичия грип в Стефаново

Мерки за недопускане разпространението  на птичи грип /инфлуенца А/ утвърди на заседанието си днес Общинската епизоотична комисия в Добрич. Заседанието й бе по повод констатираното огнище на болестта в животновъден обект на територията на с.Стефаново. Там бе обявено първично огнище на инфлуенца А (грип) по птиците, щам H5N8 .

Приетите превантивни мерки включват осъществяване на постоянен ветеринарномедицински контрол в птицевъдните обекти за спазване на мерките за биосигурност. Държавните лесничейства и ловно-рибарските сдружения да контролират за наличие на болни или умрели диви мигриращи птици и при наличие на такива, да ги предават на най-близката ветеринарна служба.

Собствениците на домашни кокошки и кокошоподобни (гъски, патици), отглеждани на закрито, също трябва да спазват противоепидемични мерки – да не допускат излизането на птиците извън дворовете на обектите, контакт между птици живеещи в дивата природа и домашни птици. Фуражът трябва да се съхранява в закрити помещения. В птицевъдните обекти трябва да се създадат необходимите условия за разделно отглеждане на домашни кокошки и кокошоподобни (гъски, патици) от другите видове домашни птици. Забранява се движението на домашни или други птици и продажбата им на нерегламентирани пазари на територията на Общината.

При отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или завишена смъртност, стопаните са длъжни да уведомят незабавно обслужващия обекта ветеринарен лекар.

 

Телефони за връзка:

058 602 053; 0889 359 736 – ОДБХ – Добрич;

058 604 573 – Община град Добрич.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.