Бизнес Добрич

ТИМ остана единствен съдружник на Общината в „Добрички панаир”

Дружеството „Зърнени храни” е закупило дяловете на „Бялата лястовица” в дружеството „Добрички панаир”. Така икономическият конгломерат, известен като групировката ТИМ, вече притежава 60 на сто от дяловете, а останалите 40 % са собственост на Общината.

„Бяла Лястовица“ АД е прехвърлило на „Зърнени Храни България“ АД своите 389 обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 100 лева всяка, от капитала на „Добрички панаир“ АД

Оказва се, че Съветът на директорите на „Добрички панаир” реално има само един член и това е изпълнителният директор Звезделина Иванова. Досегашният председател на борда Агоп Крикорян вече не може да изпълнява длъжността, тъй като той бе представител на „Бялата лястовица”. Георги Костов, който е от „Зърнени храни” не може да е в борда, тъй като е шеф на ЦКБ в Добрич. Друг от членовете – Светлозар Стоянов е подал заявление за освобождаването му от СД, тъй като е общински съветник. До момента обаче решение за това не е взето. Друг от членовете – Веселин Велев е подписал молба за освобождаване. Така Звезделина Иванова се оказва единствен член на Съвета на директорите.

Според нея, вероятно е Общото събрание на 27 юни да определи дата за извънредно събрание, което да избере  нов Съвет на директорите.

Едно от предложенията, които Общото събрание предстои да вземе, е да не се разпределя печалба, която е  1 336 000 лева.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.