Добричка Общество Регионални - начална

Община Добричка назначава безработни за озеленители

Община Добричка ще наеме шестима безработни от неравнопоставените на пазара на труда лица на длъжност „работник озеленяване“ за период от шест месеца на непълен работен ден, като част от регионалната програма за заетост, съобщават от общинската администрация.

В рамките на шест месеца ще бъдат осигурени доходи от труд, социални и здравни осигуровки за безработни и неактивни лица. С реализиране на регионалната програма в селата: Божурово, Житница, Ломница, Одърци, Царевец и Черна, ще се създадат условия за намаляване на неравновесията на пазара на работна сила и намаляване на броя на неактивните лица в трудоспособна възраст.

Дейностите, които ще изпълняват включват: поддържане на сгради общинска собственост, поддържане на зелени площи в населеното място, освежаване и ремонт на детски площадки, детски градини и почистване на територии за обществено ползване.

Назначените ще са от следните групи: безработни лица над 50 год. възраст, продължително безработни лица с ниско образование и ниска квалификация, безработни младежи до 29 години и хора с увреждания. Финансирането е в размер на 11 322 лева по Закона за насърчаване на заетостта. С реализиране на регионалната програма община Добричка цели да създаде работни места и да даде шанс на уязвимите групи на регионалния пазар на труда за трудова заетост и социална интеграция.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.