Водещи новини - дясно Образование

600 ученици са напуснали училищата в област Добрич, половината са в чужбина

Само за една учена година в област Добрич са затворили врати четири училища, сочат данните на Териториалното статистическо бюро.

Към 1 октомври 2017 година учебни занятия в област Добрич се водят в 58 общообразователни училища, от които 3 начални, 34 основни, 5 обединени, 4 гимназии и 12 средни училища. В сравнение с предходната учебна година общият брой на общообразователните училища намаляват с 4 или с 6.5%.

Учениците са 13 410, разпределени в 637 паралелки. В сравнение с предходната учебна година броят на учениците в общообразователните училища намалява с 1 713, или с 11.3%. През учебната 2016/2017 година 648 ученици са напуснали общообразователните училища в област Добрич, от които 569 в основното образование. Най-голям е относителният дял на учениците, които са заминали в чужбина. Те са 381 или 58.8%. Семейните причини се нареждат на следващо място с дял от 24.4%. Напусналите поради нежелание да учат са 9 на сто.

През 2017 г. основно образование в общообразователните училища са завършили 2 186 ученици, а средно образование – 607 души.

Статистическите данни сочат, че близо 84 на сто от децата, които изучават чужди езици в началните класове, залагат на английския език.

Жените преобладават в учителската професия, като съставляват  85.1% от общия брой на учителите в областта.

 

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.