Общество

Населението в област Добрич все повече застарява

Продължава процесът на застаряване на населението в област Добрич, сочат данните на Териториалното статистическо бюро.

В края на 2017 г. лицата на 65 и повече навършени години са 37 885, или 21.5% от населението на областта и се увеличава в сравнение с предходната година.

Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Жените на възраст над 65 години е близо 25 на сто, а на мъжете е 18 %. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях.

В същото време, децата до 15 години са 24 974, или 14.2% от общия брой на населението на област Добрич, като спрямо 2016 г. този дял се увеличава.

Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 41.7 години през 2010 г. нараства до 43.6 години през 2017 г.

Процесът на остаряване се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете.

Населението в трудоспособна възраст в областта е 104 922 души, или близо 60 на сто от населението на областта. Броят на трудоспособното население намалява с над 2 хиляди души.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.