Общество Тервел

Нова наредба за управление на общинските пътища ще приемат в Тервел

На предстоящото заседание на Общинския съвет в Тервел предстои да бъде приета нова Наредба за управление на общинските пътища. С това ще бъде отменена досегашната наредба, приета през 2005 г.

В докладната записка на кмета Живко Георгиев се посочва, че Община Тервел стопанисва мрежа от общински пътища, с утвърдена номенклатура на наименованията, съгласно решение на Министерски съвет от 2007 г.

Общината извършва основни и текущи ремонти и поддържа при зимни условия общинските пътища.

Досега дейността е била регламентирана от действащата наредба, приета през 2005 г.

От 2005 до 2018 година са извършени редица промени на нормативната уредба, изпълнени са  и множество проекти за основен ремонт на участъци от общинската пътна мрежа, промениха се обществените отношения, свързани със специалното ползване на пътищата и санкционирането на нарушителите, които причиняват щети на общинските пътища.

В тази връзка се налага по актуално и по-прецизно уреждане на отношенията, свързани с общинските пътища, като има нужда от регламентиране и разписване на специфичен ред и процедури за прилагането им.

Предвидена е глоба от 200 до 500 лева за физически лица, които изсичат дървета и храсти или берат плодове, без разрешение на администрацията, която стопанисва пътя. Забранява се движение с непочистени от кал машини, влачене на дървета или други предмети, поставяне и складиране на материали, които не са свързани с експлоатацията на пътя и др.

Предвидена е глоба от 1000 до 5000 лева при повреди или унищожаване на пътищата, пътните съоръжения или принадлежностите по пътя, при разпиляване на вредни вещества, опасни за хората и околната среда и т.н.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.