Водещи новини Образование Тервел

На 24 май Тервел отличи учители

Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост бе тържествено отбелязан в Тервел с празнично шествие, в което се включиха ученици, учители, дейци на културата.

На площада пред сградата на Общината се състоя празничната програма, която бе открита с изпълнение на „Химн на Кирил и Методий“ от участниците във Вокална студия.

„Преживяваме труден период, но българският дух е съхранен и нас ни има, точно защото сме народ, който е припознал образованието като своя ценност още през средновековието. Нямаме нужда от примиренчество и критикарство, има необходимост от това всеки да се потруди с ясното съзнание, че ние, възрастните, сме отговорни за това младите българи да растат образовани, с широка обща култура и с положително отношение към околните.

В Община Тервел има хора,чийто живот е посветен на тази мисия – да възпитават децата и да ги учат да бъдат личности. А този ден е най-точното време, когато да изкажем почитта и благодарността си към тези хора”, се посочва в празничното слово, изнесено на площада в Тервел от зам.-кмета Дияна Илиева.

Тази година, по своя инициатива и по предложения на ръководствата на училищата, Община Тервел връчва плакет на общината на учители, които имат запазено място в сърцата на своите ученици.

НАГРАДИ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ – МАЛЪК ПЛАКЕТ

Христо Димитров Риков – за отдаденост на учителската професия и цялостен принос за развитие на образованието в община Тервел. Той е старши учител по български език и литература. Номиниран е от ръководството на СУ „Йордан Йовков” – Тервел.

Станка Лазарова Рикова – за отдаденост на учителската професия и цялостен принос за развитие на образованието в община Тервел. Старши учител по история и география, с учителски стаж над 37 години, от които 13 в ОУ „Отец Паисий” с. Нова Камена, като възпитател и учител по история и география. Номинирана е от ръководството на СУ „Йордан Йовков” – Тервел.

Станка Бонева Димова – за отдаденост на учителската професия и цялостен принос за развитие на образованието в община Тервел. Започва работа в ОУ „Ал. Стамболийски” с. Божан, като преподавател по български език, френски език и музика. През 1992 г. започва работа в СОУ „Й. Йовков” в Тервел като преподавател по френски език и музика. През последните години работи в полуинтернатна група. Номинирана е от ръководството на СУ „Йордан Йовков” – Тервел.

Марияна Радева Кралева – за отдаденост на учителската професия и цялостен принос за развитие на образованието в община Тервел. В продължение на 30 години е преподавател по ФКС и с желание подготвя отборите на СУ „Й. Йовков” по хандбал, баскетбол, волейбол и спортна гимнастика, спечелили много отличия. През 2012 г. започва работа като преподавател по БЕЛ. Учениците й се представят отлично в общинските и областни рецитали. Номинирана е от ръководството на СУ „Йордан Йовков” – Тервел.

Стоянка Георгиева Маркова – за отдаденост на учителската професия и цялостен принос за развитие на образованието в община Тервел. Учител по химия и физика в ПГТО „Дочо Михайлов”. Активен участник в проекти за допълнителна квалификация и производствени практики на учениците, програма „Мобилност”, образователна интеграция на учениците от малцинствата, номинирана за наградата от ръководството на ПГТО „Дочо Михайлов”.

Димитър Костадинов Костадинов – за отдаденост на учителската професия и цялостен принос за развитие на образованието в община Тервел. Учител по технически предмети и практика в ПГТО „Дочо Михайлов”. За известен период от време е директор на СУ „Йордан Йовков”, след което отново се връща към преподавателската дейност. Активен общественик. Номиниран за наградата от ръководството на ПГТО „Дочо Михайлов”.

Росица Иванова Стоянова – за отдаденост на учителската професия и цялостен принос за развитие на образованието в община Тервел. От 1997 г. до днес е учител по български език и литература и по руски език в ПГТО „Дочо Михайлов”. Активен участник в извънкласните дейности на училището. Притежава компетенции за работа с деца билингви. Номинирана за наградата от ръководството на ПГТО „Дочо Михайлов”.

Иванка Иванова Маринова – за отдаденост на учителската професия и цялостен принос за развитие на образованието в община Тервел. Дългогодишен начален учител в НУ „Христо Ботев” в с. Каблешково, с 41 години педагогически стаж, от които 35 г. в ЦДГ и училището в с. Каблешково. Дългогодишен ръководител на фолклорните групи в училището, активно участва в дейността на читалището в селото.

Радка Костадинова Динева – за отдаденост на учителската професия и цялостен принос за развитие на образованието в община Тервел. Целият й трудов път преминава в началното училище в с. Каблешково. С 39 г. трудов стаж, от които 37 г. като директор на училището. Активен общественик. Председател на читалищното настоятелство на НЧ „Христо Ботев” с. Каблешково.

Милена Йорданова Тодорова – за активно участие в училищната дейност през учебната 2017/2018 г. в ОУ „Христо Ботев” с. Зърнево. Учител в прогимназиален етап на образование по БЕЛ и по история и цивилизация в ОУ „Христо Ботев” с. Зърнево. По специалността си работи за първа година, но през цялото време показа желание за работа, старание, уважение към учениците и колектива. Активно се включва в училищната и извънкласна дейност.

Милена Мирославова Шефкъ – за активно участие в училищната дейност през учебната 2017/2018 г. в ОУ „Христо Ботев” с. Зърнево. Учител в полуинтернатна група за първи и втори клас. По специалността си работи за първа година, но през цялото време показа желание за работа, старание, уважение към учениците и колектива.  Поема отговорност и помага на колегите си при подготовката на извънкласни мероприятия, тържества, празници и др.  Активно се включва в училищната и извънкласна дейност.

НАГРАДИ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ – ГОЛЯМ ПЛАКЕТ:

Детска градина №1 „Детелина”, която получи престижен знак „e-Twinning Shool Label”. С него са отличени 1212 училища и детски градини в различни европейски страни.Българските образователни институтиции, наградени с този знак, са 24 – 18 училища и 6 детски градини, една от която е „Детелина” в Тервел с директор Капка Христова. Детската градина е единствената в България, която в края на 2015 г. получи акредитация за работа с доброволци по програма Еразъм +. Детското заведение е номинирано като новатор и лидер, заедно с останалите 1211 училища и детски градини в различни области като дигитални технологии, безопасност в интернет, иновативност и креативност в педагогическите практики, устойчиво професионално развитие на персонала, обучителни практики за взаимодействие между персонала и децата.

Детска градина №2 „Здравец”, която получи отличие – диплом първа степен и златен медал, в международен онлайн конкурс на тема „На гости на приказките”. На руските организатори на конкурса са били изпратени клипове, в които децата, заедно със своите учителки, изработват кукли от царевична шума. Тервелската детска градина работи вече втора година с детска градина „Матрьошка” в Москва и детска градина „Берьозка” в Санкт Петербург. Онлайн се извършват различни дейности с децата, а учителите разработват нетрадиционни методи за развитието на въображението на децата. Освен това, се изграждат приятелски отношения между българските и руски деца.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.