Водещи новини Общество

Не допуснаха граждани като страна по делото на “Русгеоком” срещу отказа за добив на газ

В Административния съд във Варна се проведе първото открито съдебно заседание по делото, образувано по жалба на „Русгеоком БГ“ ЕАД против Решение по оценка за въздействието върху околната среда № ВА-1/2018 г. от 01.02.2018 г. на Директора на РИОСВ – Варна, с което не е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение за разработване и усвояване на находище „Спасово“ в блок „Добрич“, включващо четири участъка: „Рогозина“, „Чернооково“, „Калина“ и „Рогозина изток“ за проучване и добив на природен газ.

Според жалбата, решението на РИОСВ-Варна е издадено при допуснати съществени процесуални нарушения, довели до невъзможност на жалбоподателя да изрази позицията си по отрицателните становища на РЗИ-Добрич, Басейнова дирекция „Черноморски регион“, Басейнова дирекция „Дунавски регион“ и „ВиК Добрич”, както и, че е немотивирано, незаконосъобразно и издадено в нарушение на целта на закона, посочиха от пресцентъра на Административния съд.

Варненска окръжна прокуратура бе конституирана като контролираща страна по делото, по искане на явилия се неин представител.

Съдът остави без уважение исканията на Д.П.Ч., Б.С.С., С.Н., И.К.К., Е. Хр. Д., А.И.Я. и С.Тр.Н. за конституирането им като заинтересовани страни по делото. Определението на съда може да бъде обжалвано пред ВАС в 7-дневен срок от уведомяване на лицата.

По направените от жалбоподателя доказателствени искания за съдебни експертизи, съдът ще се произнесе в закрито съдебно заседание, след запознаване със становището на ответника и с допълнително представените в откритото заседание доказателства.

Следващото открито съдебно заседание е насрочено за 18 септември 2018 г. от 10.00 ч.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.