Общество

Ниски са нивата на водите в язовирите в област Добрич

Няма опасност за здравето и живота на населението на територията на област Добрич, където нивата на язовирите са ниски, съобщиха от пресцентъра на областната администрация. Това сочи докладът от извършената проверка на водните обекти. Инспекцията е направена от комисия, назначена със заповед на областния управител Красимир Кирилов.

Комисията извърши оглед и проверка и на язовирите в областта в присъствието на техните ползватели и концесионери. За всички водоеми са представени актуализирани аварийни планове, проверена е техническата им изправност, в т.ч. и спирателните кранове.

За някои от водоемите има издадени предписания за отстраняване на незначителни нередности – почистване на растителност от откосите на стените и дооборудване на аварийните складове. В рамките на извършената проверка са констатирани ниски нива на водите във всички язовири в областта.

На най-големият водоем – язовир „Одринци“, е завирен едва на 30 % от обема му.

Прегледано е състоянието на речните корита, извън населените места в областта, участъци и съоръжения от републиканската пътна мрежа, попадащи в обхвата на речните корита.

Особено внимание е обърнато на проводимостта, нуждата от продълбочаване, почистване от растителност и почистване на незаконни сметища.

Там където е констатирана нужда от предприемане на действия, са издадени по компетентност предписания за предприемане на мерки.

 

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.