Общество

ДГС „Добрич” подпомага развитието на 60 декара млади гори

До края на месеца май, ДГС „Добрич” е планирало да реализира поредица от лесовъдски мероприятия, свързани с отглеждането на горски култури на обща площ от около 60 дка край селата Паскалево, Врачанци и Дряновец, съобщиха от Държавното стопанство.

В три горски района в момента се извършва окопаване на фиданките, така че да бъде подпомогнат растежът на насажденията. Това става ясно на състоялото се в Добрич традиционно съвещание по стопанисването на горите. Участие в него са взели инж. Тодор Гичев, оглавяващ Регионалната дирекция по горите – Варна, инж. Иван Любенов и инж. Росен Русев от Североизточно държавно предприятие, служители на ДГС „Добрич” и горски инспектори от РДГ.

Директорът на горското стопанство инж. Цанко Николов е набелязал новостите, които се прилагат в областта на маркирането и подпомагането на естественото възобновяване. „Чрез механизираното почистване на храсти в отдели със затруднено естествено възобновяване ускоряваме процесите в горите, които гарантират устойчиво развитие на местните видове”, е отчел ръководителя на предприятието пред колегите си.

В рамките на съвещанието са били анализирани четири ключови обекта с характерните видове сечи за района на ДГС „Добрич”.  Въз основа на натрупания опит и изследваните резултати, специалистите са дискутирали приложението на Наредбата за сечите в горите и трудностите, възникващи в практиката при реализация на планираното.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *