Добрич Общество

Отчетоха извършеното през април по градския воден цикъл на Добрич

Отчет на извършеното през месец април, по Интегрираният проект за подобряване на водния сектор в Добрич, направиха от Община Добрич.

 • Общ размер на инвестицията по проекта – 114,9 млн. лева, от които безвъзмездна финансова помощ   – 86,2 млн. лева

Изпълнение на дейностите към месец април 2018 г.:

ЛОТ 2  – изпълнител „Хидрострой“ АД, строително монтажни работи до 30.04.2018г.

 •  6 687м. изпълнение на воподпроводната мрежа
 • Сградни водопроводни отклонения – 467 бр.
 • Закъснение според графика – 6 дни.

ЛОТ 3 – изпълнител ДЗЗД „Добротица 2016“, строително монтажни работи до 30.04.2018г.

 •  7 040 м. изпълнение на воподпроводната мрежа
 • Сградни водопроводни отклонения – 406 бр.
 • Закъснение според графика – 39 дни

Реконструкция и разширение на Пречиствателна станция за отпадъчни води  – изпълнител Обединение „ГИС Аква БГ“- извършени дейности (до момента):

 • Изготвен технически проект, одобрен от главния архитект на Община Добричка;
 • Издаден е протокол образец 2 за строителна площадка строителна линия;
 • Подобект „Съществуваща хлораторна сграда“ – сградата беше разрушена. Предстои изнасянето на строителните отпадъци;
 • Подобект №11 – ВРУ1 – Завършване на хидробластирането на съоръжението. Подготвено е за започване на останалиоте дейности по реконструкцията;
 • Подобект №23 – УУИАУ – Съоръжението беше почистено от утайки, демонтирани металните елементи и стб. корита в обхвата за демонтаж. Предстои хидробластиране на съоръжението;
 • Подобект „Съществуващ биобасейн“ – Частта от биобасейна подлежаща на разруване беше окончателно изолирана от схемата на работа на ПСОВ. Съоръжението беше окончателно изпразнено и започнаха разрушителните работи.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

Основната цел на проекта е подобряване на съществуващата система за управление на питейните и отпадъчните води на територията на Добрич.

Конкретните цели на проекта:

 • Реконструкцията на ПСОВ-Добрич ще доведе до по-добро пречистване на отпадъчните води на града и ще гарантира преодоляването на здравно-екологичните рискове.
 • Рехабилитацията на ВиК мрежата на града ще осигури по-качествени услуги на населението и бизнеса.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.