Общество

Ремонтът на пътя Варна-Добрич приключва до средата на юни

Народните представители от ГЕРБ Пламен Манушев и Даниела Димитрова поискаха писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков относно ремонта на път II-29 Варна-Добрич-Кардам на територията на област Добрич, съобщиха от ГЕРБ-Добрич.

В отговора се посочва:

Изпълнението на основния ремонт е разделено на два обекта :

  • Лот 4, път II-29 Варна-Добрич от км 20+394,73 до км 23+199,86 и от км 25+342 до км 38+100,31 на територията на областите Варна и Добрич
  • Лот 5, път II-29 Добрич-Кардам от км 38+100,31 до км 52+168,81 на територията на област Добрич

И двата обекта се изпълняват по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Проектът предвижда реконструкция и рехабилитация на републикански път II-29 с обща дължина 29,5 км, преминаващи през областите Варна и Добрич, като от тях 26,7 км са на територията на област Добрич.

Изпълнението на Лот 4 стартира на 16.06.2017 г.Ремонтните работи обхващат участъци от  път II-29 с обща дължина около 15,5 км.

Изпълнител на строително-монтажните работи е ДЗЗД „ПХ-Добрич”, а на строителния надзор – „Пътинвест-инженеринг” АД.

Общата стойност на проекта е 8 952 652,89 лв. с ДДС. От тях 85% са европейско финансиране и 15 % – национално съфинансиране. Обектът е разделен на два участъка.

  • Участък 1 – от км 20+394,73 до км 23+199,86 на територията на област Варна
  • Участък 2 – от км 25+342 до км 38+100,31 на територията на област Добрич

Към момента физическото изпълнение на обекта е около 67%.

Участък 1 е изпълнен в степен на съществено завършване. Положена е хоризонтална маркировка и е поставена вертикална сигнализация.

Предстои изпълнение на съответните довършителни работи.

В Участък 2, който е на територията на област Добрич, е завършено полагането на изравнителните пластове (биндер) на пътната конструкция, в рамките на около 10,9 км. В участък с дължина около 3 км е извършено полагането на износващия пласт от асфалтобетон.

Към момента се изпълняват строително-монтажни работи, свързани с отводнителната система на обекта. В село Стожер се извършват дейности по изпълнение на бордюри 18/35, ведно с всички съпътстващи ги работи,  както и аварийни ремонтно-възстановителни работи по водопреносната мрежа с възложител Община Добричка.

Основните дейности, които остават за довършване на обекта, са полагане на около 1,8 км  изравнителни асфалтови пластове (биндер) в рамките на село Стожер и около 10 км изпълнение на износващия пласт. Предстои завършването и на съответните съпътстващи дейности по изпълнение на бордюри, банкети, зауствания, хоризонтална маркировка, вертикална сигнализация и ограничителни системи.

Срокът за изпълнение на обекта, съгласно Договора, е 10 месеца, считано от датата на подписване на Протокол, обр. 2 а (16.06.2017 г.) Обръщам внимание, че в резултат на извършваните от Община Добричка аварийни ремонтно-възстановителни работи на водопреносната мрежа в с. Стожер, срокът за завършване на обекта се налага да бъде удължен. За целта, към момента се подготвя споразумение към договора за строително-монтажни работи, съгласно което се предвижда обектът да бъде завършен до 15.06.2018 г.

Изпълнението на Лот 5 стартира на 14.08.2017 г. Ремонтните работи обхващат участъци от II-29 в област Добрич с обща дължина около 14 км.

Изпълнител на строително-монтажните работи е „Инжстройинженеринг” ЕООД, а на строителния надзор – „Трафик Холдинг” ЕООД.

Общата стойност на проекта е 14 454 665,97 лв. От тях 85 % са европейско финансиране и 15 % – национално съфинансиране.

Изпълнени са дейности, свързани с разчистване на площите в рамките на сервитута на пътя, изкопни работи, стабилизация на пласт от земната основа с дебелина 50 см, асфалтови пластове за свързващ пласт (биндер), доставка и полагане на бетонови бордюри и облицовани окопи.

В момента се изпълняват дейности, свързани с отводняване на пътната конструкция, подготовка на трасето за технологично фрезоване и изпълнение на предварителни ремонти.

За изпълнение остават следните дейности: полагане на изравнителни пластове неплътен асфалтобетон, полагане на плътен асфалтобетон в целия участък, ремонтни дейности по съоръженията на пътен възел „Сердика” на км 50+500, изпълнение на облицовани окопи, полагане на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация, и монтиране на ограничителни системи.

Срокът на изпълнение на обекта е 15 месеца, считано от датата на подписване на Протокол обр. 2а (14.08.2017 г.) Очаква се обектът да бъде завършен в срок, през ноември 2018 г.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.