Водещи новини - дясно Добрич

1,4 млн. лева ще бъдат инвестирани в улица „6-и септември“ в Добрич

Община Добрич инвестира 1,4 милиона лева в рехабилитация на улица „6 – ти септември“. Средствата, които ще бъдат вложени в размер на 1 441 318.08 лева са 100% безвъзмездна финансова помощ и се осигуряват по Оперативна Програма „Региони в растеж“. Проектът е с наименование „Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал за икономическо развитие в Добрич“ и е част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Община Добрич.
Улица „6-ти септември“, която се намира в индустриалната зона на Добрич, осигурява важни транспортни връзки за бизнеса от града и страната.
Участъкът, обект на ремонтните дейности започва от ул. „Поп Богомил“ и свършва до „Добруджански хляб“ АД. Общата дължина на улицата е 1145.19 м.
В резултат на дейността ще бъдат реконструирани и рехабилитирани два участъка от улица “6-ти септември” и отклонение с обща площ: платно- 8540 м2 и тротоари-3702м2.

Ще се монтират пътни знаци и положи маркировка, ще бъде изградена нова оптична мрежа- телекомуникационна свързаност и ще се подмени уличното осветление с енергоефективно.
Днес се проведе встъпителна пресконференция по проекта, в която взеха участие кметът на Община град Добрич, представители на фирмите – изпълнители, представители на местния бизнес в района на улицата, екипа на проекта и медии.
Веднага след това бе направена символична първа копка за рехабилитация на ул. „6-ти септември“ от кмета на Добрич Йордан Йорданов, от изпълнителния директор на фирмата – изпълнител инж. Николай Пашов и Енчо Малев – представител на една от фирмите, работещи в района – „Добруджански хляб“ АД. Улицата не е ремонтирана от повече от 40 години.
Рехабилитираната улица ще осигури възможности за развитие на специфичния местен икономически потенциал и обединяването на територията на общината чрез по-добра достъпност и мобилност, по-лесен достъп до намиращите се в района икономически обекти, като улесни тяхната логистика и даде възможност на по-голям брой потенциални клиенти и доставчици да достигат до тях.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.