Добрич Образование

Проект учи деца и родители от СУ „Д. Талев” да пазят града си чист

Учениците от II г клас на СУ „Димитър Талев” и родителите им, посредством нов проект към Фондация „Глобални библиотеки – България” на тема „Библиотеката и училището – заедно за един по-чист град”, ще научат как да опазят града си чист. За доброто начинание информираха включените в проекта участници и партньори  – Регионална библиотека „Дора Габе” и Средно училище „Димитър Талев” град Добрич.

На 19 април от 10.00 ч. в библиотеката ще бъде проведена първата среща по проекта „Библиотеката и училището – заедно за един по-чист град” за информиране обществеността с целите, които си поставя проекта, за отговорността на всеки от нас да направи своя град по-чисто и привлекателно място за живеене и запознаване на участниците с предстоящите проектни дейности.

Основната цел на проекта е да се формира у учениците  екологично съзнание  и  култура, да съдейства за екологичното образование на подрастващите, екологично мислене и привличане съмишленици за екологосъобразно поведение, да се разширят знанията им за природните ресурси, процесите и явленията водещи до замърсяване на околната среда. В проектните дейности ще бъдат включени и родителите на второкласниците за приобщаване към идеята, отговорност и ангажираност за опазване и съхраняване на жизнената среда, насърчаване тяхната активност.

Битовите отпадъци, изхвърляни извън определените за това места, правят града естетически непривлекателен, сигнализират за недостатъчно развита екологична култура на местното население. Проблемът е общ, засяга цялото общество. Ежедневното сблъскване с проблема за безучастността към замърсяването на заобикалящата ни среда и липсата на навици в обществото за правилно отношение към природата се споделя от партньора, който откликна на идеята на библиотеката за съвместна дейност.

Чрез различни занимания в библиотеката и извън нея участниците с помощта на ИКТ ще придобият полезни знания и навици да се грижат за околната среда, ще имат възможности за индивидуална изява като четат, фотографират, създават презентации и презентират, дискутират, моделират с отпадъчни материали, боядисват с естествени бои, участват в кампания за събиране на стара хартия, засаждат дръвчета и цветя, почистват обществени места, приучват се към разделно сметосъбиране, подбират материали на екологични теми за публикуване на сайта на библиотеката, ще посетят депо за отпадъци, ще се ангажират емоционално и ще станат „посланици” на идеята в семейството, училището и квартала си.

 

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.