Водещи новини Общество Регионални - начална Шабла

МРРБ осигурява над 2 млн. лева за брегоукрепителни дейности в община Шабла

Министерството на регионалното развитие и благоустройството одобри искането на община Шабла за финансиране брегоукрепителни мероприятия на част от крайбрежната ивица.  Средствата са в размер на 2 061 900 лв. Те се насочват към два обекта.

Единият е „Брегоукрепване в района на къмпинг „Добруджа“ – Шабла,  включен в поименното разпределение на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи и за основен ремонт в рамките на бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“ / в т.ч. за строителни и монтажни работи, авторски и строителен надзор/. Разчетените средства в бюджета на МРРБ са в размер на 1 891 900 лв.

Заради собствеността на територията, в която ще се  изграждат брегоукрепителните съоръжения, Министерството ще изготви споразумение за трансфер с община Шабла. Този акт ще се предшества от промяна на Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Шабла, съставяне на актове за държавна собственост от областния управител на област Добрич и други действия относно придобиване права на възложител по смисъла на Закона за устройство на територията  от страна на община Шабла.

Вторият обект,  включен в поименното разпределение на разходите на Регионалното министерството, за който общината  получава  финансиране е „Брегоукрепване в района на с. Крапец“.  Трансферната сума от 170 000 лв се предоставя на община Шабла за изработване на инвестиционен проект.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.