Бизнес

Бюрото по труда в Добрич обяви процедури за работодатели

Дирекция “Бюро по труда” в Добрич провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица. От тях могат да се възползват фирмите от общините Добрич, Добричка, Крушари и Балчик.
Дирекцията разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през април 2018 г.
Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места в периода от 16 до 24 април, включително.
Мерките за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат, са:
• безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) – свободни средства – 3376 лв.;
• за стажуване безработни лица (чл. 46 от ЗНЗ) – свободни средства – 3023 лв.;
• безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) – свободни средства – 7971 лв.;
• безработни лица с поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица
• безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) – свободни средства – 3317 лв.;
• безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) – свободни средства – 3597 лв.;
• безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) – свободни средства – 6509 лв.;
• продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) – свободни средства – 4121 лв.;
• за чиракуване (чл. 55г от ЗНЗ) и осигуряване на наставник (чл. 55г ал. 4 от ЗНЗ) – свободни средства – 5006 лв.;
• до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) – свободни средства – 5621 лв.;
• безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) – свободни средства – 1196 лв.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.