Бизнес Добричка Регионални - начална

3 млн. евро ще бъдат вложени в развитието на селата в община Добричка

Финансиране в размер на 2 933 000 лв. от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020г.получава Местната инициативна група (МИГ) Добричка. Това предвижда споразумението за изпълнение на новото водено от общностите местно развитие. То бе подписано в началото на април, съобщават от екипа на МИГ Добричка.

С предоставените средства ще бъдат подпомагани проекти, които отговарят на приоритетите на Стратегията и допринасят за развитие на територията на общината.  Частни лица или фирми от територията ще могат да кандидатстват за инвестиции в земеделските си стопанства,  за инвестиции в преработка на селскостопански продукти проекти.Останалите предприемачи ще могат да кандидатстват за развитие на неземеделски бизнес, включително за производства и за услуги.

Община Добричка също може да кандидатства, като важно условие е кандидатите да са регистрирани на територията на община Добричка и дейностите по проектите да се изпълняват само на тази територия.

 

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.