Общество

Обявиха три свободни места за нотариуси в Добрич

Конкурс за заемане на общо 92 вакантни места за нотариуси в цялата страна подготвя Министерството на правосъдието. На сайта на ведомството бе публикуван и проектът на заповед на министъра на правосъдието за обявяване на конкурс. В едномесечен срок всички заинтересовани лица и организации могат да представят писмени предложения и възражения по проекта за насрочване на конкурса. Едва с издаването на окончателната заповед ще бъдат определени сроковете за кандидатстване и датите на изпитите – писмен и устен.

Най-много са свободните места в София – за петима нови нотариуси, на следващо място е Ямбол, където вакантните места са четири. По три места се откриват за Варна, Видин, Добрич, Русе и т.н. Списъкът на свободните места по съдебни райони (61 населени места) е част от съдържанието на заповедта на министъра.

Анализът на Министерството на правосъдието, направен по нареждане на ресорния зам.-министър Десислава Ахладова, е установил, че в действителност има по-голям брой незаети места заради неотчетени случаи на преместване на нотариуси от един район в друг, смъртни случаи, както и загубване на правоспособност.

По закон на 10 000 жители в определен съдебен район се открива едно място за нотариус, но местата за нотариуси във всеки отделен район не могат да бъдат по-малко от две.

 

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.