Каварна Общество Регионални - начална

МОСВ организира обсъждане за изваждането на плаж „Болата” от резервата

Министерството на околната среда и водите организира обществено обсъждане на предложението на община Каварна за промяна в границата на резерват „Калиакра“ и Защитена местност (ЗМ) “Степите“, съобщават от ведомството.

Събитието ще се проведе днес, 12 април 2018 година, от 10.30 часа в Конферентната зала на Регионална инспекция по околна среда и води – Варна.
Министерството стартира процедура за намаляване на площта на резерват „Калиакра“ посредством изключване на имоти: морски плаж „Болата“, път, територията между пътя и плаж „Болата“, брегоукрепителните съоръжения – диги и буни и асфалтов паркинг.
Основание за стартиране на процедурата е липсата в посочените имоти на растителни и животински видове и природни местообитания -предмет на опазване в резерват „Калиакра“, в това число: местообитание на тюлен монах, крайбрежни морски екосистеми, характерна степна растителност и животински свят и гнездови ниши на редки и изчезващи видове птици.
Паралелно с процедурата за намаляване площта на резервата ще бъде проведена и процедура за увеличаване на площта на Защитена местност (ЗМ) „Степите“ (бивша буферна зона на резерват „Калиакра“) посредством включване в ЗМ на изключените от резерват „Калиакра“ имоти.
Включването на изключените от резервата имоти в ЗМ „Степите“ се прави с цел недопускане наличието на незащитена площ във вътрешността на резерват „Калиакра“, в резултат на евентуално изключване на горепосочените имоти.
Включването на имотите в ЗМ ще позволи ползването им като морски плаж, като същевременно ще осигури и необходимата защита, както върху тях, така и върху резервата.

Снимка: goguide.bg

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.