Бизнес

До края на април се декларират дължимите данъци за първо тримесечие

До края на месец април 2018 г. всички лица, които сами определят и внасят дължимия авансово данък, трябва да подадат декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО (образец 4001) за данъци, дължими за първото тримесечие на 2018 г., съобщават от НАП – Добрич.

От Приходната агенция напомнят, че юридическите лица подават тези декларации  само по електронен път. Декларацията се подава три пъти годишно – в сроковете за внасяне на дължимите данъци.

Задължение да подават такава декларация имат всички физически лица, които отдават помещения под наем на други физически лица, и съответно сами определят и внасят дължимия авансово данък. Освен хазяите, декларация за авансовото плащане на данък през годината се подава в случаите на придобиване на доход, който не e от трудови правоотношения. Тя се подава от лица, упражняващи свободна професия, каквито са: експерт-счетоводителите, адвокатите, нотариусите, частните съдебни изпълнители, съдебните заседатели, медицинските специалисти, застрахователните агенти и други физически лица, за които са налице едновременно следните условия:  осъществяват за своя сметка професионална дейност, не са регистрирани като еднолични търговци и са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.

Декларацията се подава три пъти годишно –  до края на месеца, следващ тримесечието, през което е получен дохода, като за ІV-то тримесечие декларация не се подава. За него данъкът се определя в годишната данъчна декларация, която наемодателите и самоосигуряващите се лица ще представят пред НАП през 2019 г.

Повече информация за попълване на декларациите, плащане на данъци и  нови срокове заинтересованите лица могат да получат на телефона за информация на НАП 0700 18 700 на цената на един разговор.

 

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.