Туризъм

Трансграничен център Добрич-Констанца ще насърчава трудовата мобилност в кулинарните изкуства

Трансграничен център Добрич-Констанца ще насърчава трудовата мобилност в кулинарните изкуства и ресторантьорския сектор, съобщи БТА. Институцията ще бъде създадена в партньорство на сдружението “Добруджанско аграрно и бизнес училище” в Добрич и сдружението “Избери своята професия” при Центъра за професионално обучение в румънския град, съобщиха от екипа на проекта при представянето му днес. Проектът черпи ресурс от над 410 000 евро по програмата за трансгранично сътрудничество “Interreg V-A Румъния-България 2014-2020”.
Български и румънски работодатели, които участват в кулинарни демонстрации в Добрич, вече определиха в проучване какви лични умения биха ценили най-много в бъдещите си служители – комуникативност, мотивираност, отговорност, организираност на работното време. Работодатели, хора, търсещи работа, студенти, трудови агенции ще се включат в предстоящи трудови борси в Добрич и Констанца, съобщи координаторът на проекта Петя Пенчева.
В рамките на партньорството ще бъдат подготвени учебни програми за професиите готвач, барман-сервитьор, хлебар-сладкар и ресторантьор. В Добрич ще отвори врати учебна кухня и демонстрационна зала, в която ще бъдат представяни нови кулинарни техники.