Балчик Генерал Тошево Добричка Общество Регионални - начална

Одобриха стратегиите на МИГ Добричка и МИГ Балчик – Ген. Тошево

Издадени са първите 14 решения за одобрение на стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съобщиха от Министерството на земеделието.

Сред тях са стратегиите на местните инициативни групи Добричка и Балчик- Генерал Тошево.
Одобрените са 56% от общо класираните по втория прием 25 кандидати по подмярката за прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие.
Всички 14 стратегии са финансирани от ПРСР 2014-2020 г., като пет от тях получават финансиране и от оперативна програма “Околна среда”.  Девет от стратегиите получават финансиране и от ОП “Развитие на човешките ресурси,  седем – по ОП “Иновации и конкурентоспособност” и седем от стратегиите – по ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”.

Общата сума на предоставената финансова помощ на одобрените към настоящия момент стратегии е в размер на над 78 млн. лв.
Предстои съгласуването на споразуменията от всички управляващи органи на програмите, предоставящи финансиране, след което одобрените местни инициативни групи ще бъдат поканени да подпишат споразуменията за изпълнение на стратегиите.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.