Водещи новини - дясно Общество

НПО на хората с увреждания в Добрич подготвят протести

„Общо 20 национално представителни организации на и за хора с увреждания обявихме старта на национални протести срещу реформата в ТЕЛК. Напуснахме  заседанията на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет и работните групи, в които участваме, за което информирахме в протестна нота до социалния министър Бисер Петков”, това съобщи Мария Методиева – председател на сдружение „Свети Николай Чудотворец” от Добрич.

„На проведеното на 22 февруари съвместно заседание на Комисията по труда, социалната и демографска политика и Комисията по здравеопазването към Народното събрание за първи път публично беше заявено, че планираната реформа в областта на медицинската експертиза и оценката на работоспособността предвиждат кардинална промяна на действащият модел, която ще доведе до отнемане правото на инвалидна пенсия на 100-150 хиляди български граждани.

Национално представителните организации на и за хора с увреждания, представляващи над 200 хиляди български граждани, искаме да получим отговори на всички въпроси, които сме поставяли в работните групи, обсъждащи модела на реформата”, посочва Методиева.

Тя е категорична, че е недопустимо под претекст, че действащата система за медицинска експертиза позволява инцидентно неправомерно получаване на нереална степен на увреждане от недобросъвестни граждани в резултат на корупционни схеми, да се организира от правителството посегателство върху десетилетни права на хората с увреждания.

„Подобна политика ще доведе до драстично влошаване качеството на живот на тази част от обществото и окончателното и изхвърляне в социалната периферия.

При бъдещата реформа трябва да бъде облекчена бюрократичната процедура и лицата с увреждания трябва да преминават на една комисия, която да извършва медицинската експертиза, оценката на работоспособността и социалната оценка.

Крайно време е социално инвалидната пенсия, която не е обвързана с осигурителен принос и има характер на социална помощ да излезе от бюджета на НОИ и в бъдеще да бъде изплащана от АСП към МТСП (което впрочем беше решено от парламента, но не е изпълнено).

Предложената Концепция за оценка на работоспособността по никакъв начин не гарантира подобряването на жизнения статус на хората с увреждания в България.

Всички ние считаме, че възможностите за диалог по изключително важната реформа за оценка на вида и степента на увреждането и експертиза на работоспособността на този етап са изчерпани.

Преминаваме към подготовка на протестни действия, разрешени от закона, в цялата страна”, заявява Методиева.

Ден преди протеста на 11 април председателите на организации на и за хора с увреждания от Добрич ще дадат пресконференция.  В нея се очаква да вземат участие представители на местните структури на:Съюз на инвалидите в България, Съюз на слепите в България, Съюз на глухите в България, Национална потребителна кооперация на слепите в България, Национална асоциация на сляпо-глухите в България, Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения, „ХобиСклуб“.