Водещи новини - дясно Общество

Хората с увреждания в Добрич излизат на протест на 11 април

Неправителствени организации на и за хора с увреждания ще излязат на протест в Добрич на 11 април, съобщи председателят на „ХобиСклуб“ Иван Тодоров. Същия ден ще се състои и националният протест в София.

Очаква се в протеста в Добрич да се включат организациите “ХобиСклуб”, фондация “Св.Николай Чудотворец, Областният съюз на инвалидите “Надежда”, клубът на инвалида “Златна Добруджа”, териториалните организации на сляпо-глухите, на слепите и на глухите.

Сред въпросите, които протестиращите ще отправят към управляващите са за достъпно и качествено здравеопазване и медицинска рехабилитация, премахване на бариерите в архитектурната, информационната и транспортна среда, които ги превръщат в принудителни „затворници” на домовете им. Те трябва да бъдат изведени на улиците, да ползват градския транспорт и да стигат до работните си места. Настояват за адекватно образование и професионално обучение, което да гарантира професионалното и личностното им развитие. За европейска политика за трудова заетост, въвеждаща многобройни инструменти за подкрепа. Настояваме работодателите да проявят корпоративна социална отговорност и със съдействието на държавата да създадат условия за трудова реализация в специализирана и обичайна икономическа среда. Друго тяхно искане е интеграционните добавки, които са смешно малки, да бъдат съобразени в индивидуалните потребности, а не да се дават, както сега, “на калпак”, посочва Иван Тодоров.