Водещи новини - дясно Общество

Мястото на Добрич при новото райониране обсъждат на 12 април

Новото териториално деление обсъждат на 12 април за Североизточния район

До средата на месец април Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще продължи да провежда дискусии за новото статистическо райониране на страната на ниво регионални съвети за развитие, съобщиха от ведомството.

Така ще бъдат обхванати всички шест района, на които в момента е разделена страната. В дискусиите са поканени за участие областите управители на съответните области, кметове на общини, представители на научните среди, бизнес организации, представители на регионални държавни институции и др. Дискусиите ще бъдат водени от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова и ще се състоят в рамките на предстоящите заседания на регионалните съвети за развитие.

На 12 април,от 10.00 часа, в хотел „Черно море“ – Варна ще е срещата-дискусия за Североизточен район с областите Варна, Добрич, Силистра и Шумен.

Инициативата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството цели широко обществено обсъждане на предложените от междуведомствена работна група 3 варианта за ново райониране на страната. Целта е да се чуят мнения, позиции и аргументи, за да се вземе най-консенсусното и работещо решение.

В момента България е разделена на шест района от ниво 2 – Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югозападен, Южен централен и Югоизточен. Заради изискванията на европейската статистика трябва да бъде направена промяна в обхвата им, за да се отговори на критерия за брой население в тях.

Ето и идеите за новото разпределение:

Вариант 1 с пет района от ниво 2: Югозападен, включващ областите София-град, Софийска, Благоевград, Кюстендил и Перник; Южен централен, включващ областите Пазарджик, Пловдив, Хасково, Кърджали и Смолян; Югоизточен, включващ областите Стара Загора, Сливен, Бургас и Ямбол; Североизточен, включващ областите Търговище, Русе, Разград, Силистра, Добрич, Варна и Шумен; Северозападен, включващ областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово и Велико Търново.

Вариант 2 с четири района от ниво 2: Югозападен, включваща областите: Софийска, София-град, Благоевград, Кюстендил и Перник; Тракийско-Родопски, включващ областите Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Кърджали и Смолян; Черноморски, включващ областите Сливен, Ямбол, Бургас, Варна, Добрич и Шумен; Дунавски, включващ областите Търговище, Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново Русе, Разград и Силистра.

Вариант 3 с шест района от ниво 2: Западен, включващ областите Софийска, Благоевград, Кюстендил, Перник, Видин, Монтана и  Враца; Северен централен, включващ областите Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново Русе, Разград и Силистра; Североизточен, включващ областите Добрич, Варна, Шумен и Търговище; Югоизточен, включващ областите Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас; Южен централен, включващ областите Пазарджик, Пловдив, Хасково, Кърджали и Смолян; София – град – самостоятелен район от ниво 2.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.