Общество

Отново приемат молби за детегледачи по „Родители в заетост”

Родители от Добрич отново могат да подават документи за включване в проект „Родители в заетост”, съобщават от дирекция „Бюро по труда”. Агенцията по заетостта стартира нов прием на заявления по проект „Родители в заетост”. Проектът е насочен към подпомагане родителите, желаещи да продължат кариерното си развитие и същевременно да осигурят грижа за децата си.

От 26 март – 20 април 2018 г. родители на деца от 0 до 5 години, които не са записани в детски заведения могат да подадат заявление за включване в Проекта. От услугата могат да се възползват родители, които имат осигурено работно място по трудово правоотношение или са самонаети/самоосигуряващи се лица, но към момента полагат грижа за децата си и не са се върнали на работа, както и  родители, които са безработни.

Заявления ще се приемат на хартиен носител, лично във всички бюра по труда в страната, в работни дни между 8.30 и 17.00 часа. или на имейл: roditeli-v-zaetost@az.government.bg  (сканирани с подпис или електронно подписани).