Балчик Здраве

Благотворителен базар набира средства за лечението на Митко от Оброчище

От 1 април до Великден в двора на църквата в село Оброчище се организира базар от прекрасни произведения, приходите от който ще са за лечението на Димитър Стоев в кипърска болница, за което са нужни 60 хиляди евро.

„Нека помогнем на Митко, купувайки изработените с много любов творения с празничен привкус”, призовават организаторите.

Междувременно хора от цялата страна събират пластмасови капачки за подпомагане лечението на младия мъж. 200-ки­ло­г­ра­мов па­лет при­с­ти­г­на на 21 март в Об­щи­на Бал­чик. Го­ля­ма част от тях са съ­б­ра­ни от уче­ни­ци на пло­в­ди­в­с­ка­та Про­фе­си­о­нал­на гим­на­зия по ар­хи­те­к­ту­ра, стро­и­тел­с­т­во и ге­о­де­зия  “Арх. Ка­мен Пе­т­ков”. В съ­би­ра­не­то се вклю­ч­ва и фир­ма от гра­да под те­пе­та­та. Пле­вен­ча­ни при­е­ха пре­ди­з­ви­ка­тел­с­т­во­то на бал­чи­ш­ки­те ле­ко­а­т­ле­ти, ко­и­то при­зо­ва­ха сво­и­те при­я­те­ли и съ­пер­ни­ци от клу­бо­ве­те в стра­на­та да се вклю­чат в съ­ре­в­но­ва­ние по бла­го­т­во­ри­тел­ност. Ка­па­ч­ки­те се при­е­мат в Об­щи­на Бал­чик, стая 11.

Димитър Стоев е на 32 години. До преди 4 години бил като повечето момчета на тази възраст – изпълнен с енергия, усмихнат и много позитивен. По време на стаж във Франция претърпял тежък инцидент. При гмуркане в морето си ударил главата в дъното и от силния удар четвърти шиен прешлен (С4) се пречупил. Прешленът му е стабилизиран, а гръбначният му мозък е наранен, но не е прекъснат. След този инцидент е парализиран. Не е напълно парализиран, но не може да прави сам абсолютно нищо.

След няколко месеца рехабилитация във Франция трябвало да се върне в България. Прибрал се у дома с надеждата да продължи възстановителния си процес. Оказало се, че в България няма място за хора с подобно на неговото състояние. Така 3 години и половина търси някакъв вид лечение в чужбина.

Намерил клиника в Кипър, която дава добри шансове за възстановяване чрез лечение със стволови клетки, но сумата от 60 000 евро е непосилна за семейството му.

Затова младият мъж се обърна към добрите хора с надеждата с тяхна помощ да успее да излеза победител от тази битка.

„4 години са много време прекарани на легло. Преди имах големи мечти, сега мечтая за деня, в който ще усетя твърдостта на земята под краката си и ще направя първите си крачки. За момента, в който сам ще изляза навън и ще усетя свободата на тялото си. За мига, в който отново ще почувствам радостта от живота.”, споделя Митко.

Той благодари предварително на всеки, който му помогне да осъществи мечтите си.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.