Образование

Работна среща на младшите посланици на ЕП от Добрич и Варна

Младшите посланици  на Европейския парламент и старши посланик Юлия Кавръкова от III ПМГ „Акад. М. Попов” във Варна имаха вълнуваща  среща с  младшите посланици  на ЕП  от Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски” в Добрич, съобщиха от учебното заведение.

Целта на срещата беше запознанство на учениците от различните градове, обмяна на опит по Програмата на Европейския парламент и съвместно занятие по Модул 5: Европейски ценности от Европейските модули за обучение.

Младшите посланици  на ЕП, под ръководството на старшите посланици, изведоха важните ценности за всеки един от тях и правилата на поведение. Проведоха дискусия относно зачитането на човешкото достойнство, на правата и свободите и  недопускането на дискриминация. Посочиха примери за незачитане на международно равнище и областите, в които то се осъществява. Изразиха готовност за участие в правозащитни организации и форуми.

Работиха индивидуално и по групи за приликите и разликите между младите хора у нас и в другите европейски държави.  Всеки младши посланик изказа своето мнение за свободата в Европа без граници и какво означава него да бъде отговорен гражданин. Изясниха принципите  на  солидарност и споделена отговорност. Запознанството беше много емоционално и учениците си обещаха нова такава среща в град Добрич през следващия месец.