Добричка Общество

В община Добричка 40 на сто от битовите отпадъци се рециклират

Около 40 на сто от събраните 4738 тона битови отпадъци в община Добричка са рециклирани или компостирани, отчете общинският съвет на свое заседание днес изпълнението на общинската програма за управление на отпадъците през 2017 година, съобщи БТА.

Най-малко 50 на сто от отпадъците до началото на 2020 година трябва да бъдат разделно събирани и рециклирани, е поставената цел в общинската програма.
В общината вече е въведено разделно събиране на отпадъците в цветни чували сред домакинствата в селата Стожер, Дебрене, Бранище, Стефаново, Плачи дол, Приморци, Попгригорово и други. Закупени са 66 контейнера за биоразградими отпадъци и 60 домашни компостера.
Редица села вече разполагат и със специални съдове за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. През годината са събрани близо един тон големи домакински уреди, флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак, посочват от кметската управа. Предстои в партньорство със завод-производител на оловни акумулаторни батерии в общината да се организира кампания за събиране и на непотребни изделия от този вид.