Общество

Статистиката ще изследва 90 домакинства от област Добрич

Националният статистически институт започва от началото на април наблюдението на домакинските бюджети в новоизбрани домакинства, съобщиха от Териториалното статистическо бюро. В област Добрич наблюдението ще обхване 90 домакинства. Те са избрани на случаен принцип и са разделени в три подизвадки от по 30 домакинства. Извадката за цялата страната се състои от 3 060 домакинства разделени в три подизвадки от по 1 020 домакинства. В периода април – юни 2018 г. домакинствата от всяка подизвадка се включват последователно в Наблюдението на домакинските бюджети. Всяко домакинство участва в изследването четири пъти в рамките на дванадесет месеца на ротационен принцип.

Избраните населени места от област Добрич за участие в изследването са гр. Добрич, гр. Балчик, гр. Генерал Тошево, гр. Каварна, с. Божурово, с. Нова Камена, с. Одринци,  с. Снягово и с. Телериг.

По време на своето участие домакинствата попълват дневници за получените доходи и направените разходи през текущия месец, както и информация за нерегулярните доходи и направените разходи за предходните два месеца, когато не са участвали пряко в изследването.Наблюдението на домакинските бюджети е основен източник за получаване на обобщена информация за доходите, разходите и потреблението на населението в страната, която е необходима за разработване на различни политики и мерки в социалната сфера. Подобни изследвания се провеждат във всички страни от Европейския съюз и в редица страни по света и представляват неделима част от дейността на статистическите институции.

Related Posts

  1. THOMAS J JOHNSTON says:

    I Did not read here , that any of the Households , were of basic Penson? CONSIDERING AVERAGE HOUSHOLDS ,is not a TRUE REFLECTION , onliving affordability . A pensioner on basic pension in need of medication , DR, Recept given cost 80 leva a month, electric 70leva, water 12 leva , NOW WHATS LEFT TO LIVE FROM ??.
    This is from a government who claim to care ? Everyday job to Millionaire and don,t care .

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.