Общество

Населението в област Добрич ще се стопи с една четвърт до 2040 г.

Прогнозният брой на населението в област Добрич, според проекцията на НСИ за периода 2015-2040 година, предвижда в края на периода жителите на областта да са се „стопили” до 138 345, при 180 929 за 2015 година.

Очаква се през 2020 година населението на областта да е 172 040, през 2025 г. – 163 246, 2030 г. – 154 626, 2035 г. – 146 315.

Намалението на жителите в област Добрич през 2040 година спрямо 2015 г. е с 24,5 %. Т.е. тогава населението ще е едва 76,5 на сто от това през 2015 година.

Анализът сочи, че от всички области у нас само една – София град, ще има ръст на населението – с около 11 %. При всички други се очаква спад. Те се разпределят в четири групи.  Най-благоприятно е развитието за областите Варна, Пловдив и Бургас, където спадът ще е със 7%. Другата група включва 12 области, в които населението ще се „стопи” с 15-25 пункта.В тази група попада и Добрич с 24,5 %. Тук са още Шумен /14,7 пункта/, Стара Загора /15,4/, Сливен /17,1/, Русе и Кърджали /19,1/, Благоевград /21,3/, Търговище /22,3/, Добрич, Велико Търново, София-област, Пазарджик и Хасково /23 и 24 пункта/. Четвъртата група образуват 6 области с много силно прогнозирано намаление – между 25 и 33 пункта. В нея влизат Ямбол, Силистра, Монтана, Плевен, Перник и Разград. В последната пета група са включени областите, в които очакваното намаление надхвърля 33  пункта – Ловеч, Габрово, Враца, Кюстендил, Видин и Смолян.

Населението на България ще продължи да намалява и през следващите две десетилетия. Това надали е неочаквана новина за повечето хора, но последната прогноза за демографското развитие на страната, изготвена от БАН, достига до още по-песимистични изводи. Очакванията на експертите са през периода между 2015 и 2040 г. населението на България да се понижи с 20%, до малко над 5.7 млн. души. За сравнение, най-негативната прогноза на Националния статистически институт (НСИ) е за спад от 1.1 млн. до 6.06 млн. души за същия период.
Докладът за демографското развитие на България е изготвен от Института за изследване на населението и човека при БАН на база данни от Евростат и ООН по поръчка на Министерския съвет. Днес той беше разгледан на заседание на правителството.
Очакванията на експертите от института са негативните демографски тенденции да останат без промяна през следващите две десетилетия. Дори прогнозите за по-ниска смъртност да се осъществят, дори да се раждат повече деца, абсолютният брой на населението ще продължи да се свива. БАН залага на темпове между 20 и 25% в зависимост от различните оптимистични или негативни хипотези.

 

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.