Крими

90 жалби против съдебни изпълнители са постъпили в съда в Добрич за година

90 дела по жалби против действия на съдебни изпълнители са образувани в Окръжен съд – Добрич през 2017г., сочат данните от годишния отчет на институцията. Броят им е почти идентичен спрямо предходната година и по-висок в сравнение с 2015г., когато са били 81, съобщиха от съда.

С изключение на едно, всички постъпили за разглеждане дела от този вид, са приключили още същата година. В 33 от случаите действията на съдебните изпълнители са счетени за законосъобразни и потвърдени от съда, а в 18 – отменени или изменени. Останалите 38 производства, образувани по този ред през миналата година, са били прекратени.

Действията на съдебните изпълнители се обжалват, както от длъжниците по изпълнителни дела, така и от взискателите, коментира председателят на Окръжния съд Галатея Ханджиева. По съдебен път се оспорват оценките на изнесени на публична продан недвижими имоти, разпределението на събраните по изпълнителните дела суми, постановленията за възлагане на недвижими имоти, прекратяването и спирането на принудителното производство, отказите за приключване, постановления за разноски – неправилно изчислени такси и разноски за изпълнението. В съда постъпват и жалби от длъжници, които смятат, че предприетите от съдебните изпълнители действия за принудително изпълнение на вземанията са били насочени върху имущество, което не подлежи на принудително изпълнение.

„Всеки случай е различен и съдът отхвърля или уважава жалбата срещу действията на съдебни изпълнители въз основа на конкретните данни по делото“, отбеляза Ханджиева. Тя поясни, че жалбите се оставят без разглеждане, когато са процесуално недопустими.

„В закона е казано коя от страните в изпълнителния процес кои действия може да обжалва. Не всичко, което извършват съдебните изпълнители, може да бъде обжалвано и не всеки може да обжалва“, обясни съдия Ханджиева, като допълни, че с последните промените в ГПК обхватът на подлежащите на обжалване действия на съдебните изпълнители е разширен, но отново не всяко тяхно действие подлежи на обжалване.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.