Бизнес

Пуснаха нова концесия за 15 години за плажа на Албена

Правителството стартира процедури за предоставяне на концесия на три морски плажа, единият от които е „Албена“, реши на днешното си заседание Министерски съвет. Размерът на минималното годишно концесионно заплащане на плаж „Албена“ е 919 785 лева без ДДС.

Размерът е определен, съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне минималния размер на концесионното плащане за морски плажове. Плажът следва да бъдат обезпечени със задължителните дейности по ЗУЧК – водно спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване и санитарно-хигиенно поддържане на морския плаж, и услуги от обществен интерес.

С процедурите се цели обезопасяване на морските плажове и предоставяне на услуги от обществен интерес за срока на концесията. Процедурата се провежда по реда на Закона устройството на Черноморското крайбрежие, като концесионерите ще бъдат определени чрез конкурс, организиран от министъра на туризма и проведен от комисия, назначена от министър-председателя.

Предлага се срокът на концесиите да е 15 години. Той е съобразен със срока за откупуване на инвестициите и визията за дългосрочно развитие на морския плаж.

Другите плажове са „Св. Св. Константин и Елена – голям плаж“ и „Приморско – централен“. Размерът на минималното годишно концесионно заплащане на плаж „Св. Св. Константин и Елена – голям плаж“ е 83 428 лева без ДДС, а на плаж „Приморско – централен“ – 41 824 лева без ДДС.