Общество

Над 500 посетиха трудовата борса в Добрич за кадри в туризма

Специализирана  трудова борса  с участие на работодатели от сферата на туризма, хотелиерството и ресторантьорството се проведе днес в Добрич. Тя бе организирана от „Регионална служба по заетостта” във Варна и Бюрото по труда в Добрич. Събитието бе насочено към неактивните младежи до 29 години, включително.

Борсата откри директорът на Бюрото по труда Васил Сивков. Гости на събитието бяха заместник-областният управител Красимир Николов и зам.-кметът на Община Добричка Йълдъз Юнус.

В специализираната борса взеха участие около 75 представители на  33 работодатели, от които 20 обявиха 557 свободни работни места. Тринадесет от работодателите бяха обявили предварително своите работни места и използваха трудовата борса, за да се срещнат с потенциални кандидати и да направят подбор. На борсата участваха и представители на Военно окръжие, Добрич.

По-голям брой работни места обявиха фирмите „Албена” АД, „Бялата лагуна” АД, „ХМК” ЕООД, „Трейдфарма” ЕООД, „Експрес гаранцион” ООД и др. Всички работодатели показаха висока степен на удовлетвореност и споделиха, че подобни трудови борси са добро решение за работодателите, търсещи работници в сферата на туризма и туристическото обслужване.

Според експертите от Бюрото по труда, борсата е постигнала изцяло предназначението си и се е превърнала в място на пряко свободно договаряне на работодатели и търсещи работа. Оформени бяха щандове за попълване на автобиографии, където специалисти от Бюрото по труда и младежки медиатори, оказаха методическа помощ и пряко съдействие на търсещите работа лица при изготвяне на автобиографии и заявления за започване на работа. Около 350 посетители се възползваха от предоставената възможност.

 

Оформено бе и пространство за самоинформиране, състоящо се  видео стена. Като допълнителна информация бяха предоставени и рекламни материали.

Трудовата борса посетиха около 500 лица с подходяща квалификация лица, като над 100 от тях бяха младежи. Сред тях бяха и курсисти, включени в обучение по партньорски проекти, ученици от професионалните гимназии в Добрич, студенти, съобщиха от Бюрото по труда в Добрич.