Бизнес Каварна

Каварна е с 4 пъти повече чужди инвестиции от Добрич

С най-голям обем на направените преки чуждестранни инвестиции и през 2016 година е община Каварна, съобщиха от Териториалното статистическо бюро. На територията на общината чужди лица са вложили 161.3 млн. евро. За сравнение, вторият в класацията – областният център Добрич, е привлякъл едва 39.1 млн. евро. Двете общини заедно формират 82.0% от общия обем на чуждестранните вложения в областта, а относителният им дял нараства общо с 0.8 пункта спрямо предходната година.

 Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Добрич към края на 2016 г. възлизат на 244.2 млн. евро, което е с 20.4% повече в сравнение с предходната година. По размер на чуждестранните инвестиции област Добрич заема 11-то място в страната, като водещи са областите София (столица), Варна и Бургас.

През 2016 г. най-голям е обема на направените преки чуждестранни инвестиции в промишления сектор – 168.9 млн. евро или с 22.0% повече в сравнение с 2015 година. В сектор „Операции с недвижими имоти” преките чуждестранни инвестиции са 29.3 млн. евро, или със 17.1% повече в сравнение с 2015 година.  Тези две дейности заедно формират 81.2% от общия обем на ПЧИ, а относителният им дял нараства общо с 0.7 пункта спрямо предходната година. В сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) са инвестирани 25.2 млн. евро или с 14.7% по-малко спрямо предходната година.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.