Добрич Общество

Увеличиха размера на подпомагането на деца с изявени дарби в Добрич

Еднократната финансова помощ за даровити деца се увеличава. За първо място тя ще е 160 лева, за второ – 130 лева, а за трето – 100 лева. Досега талантливите деца на Добрич получаваха съответно 100, 80 и 60 лева. Увеличението е заложено в Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища за 2018 г. Финансирането на Програмата се осъществява със средства от държавния и общинския бюджет. За тази година Община Добрич осигурява 5 000 /пет хиляди/ лева за предоставяне на специална закрила на деца с изявени дарби чрез еднократно финансово подпомагане. Тези средства ще се отпускат за ученици до 18 – годишна възраст от общинско училище, класирани индивидуално на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в Националната програма за 2018 г., когато възрастовата група не се подпомага със стипендия съгласно нормативната уредба. Ще се подкрепят и деца до 18 – годишна възраст от общински училища, класирани на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството, науката или спорта на общинско, областно, регионално, национално или международно равнище през 2018 г. Закрилата на деца с изявени дарби е система от мерки за насърчаване на творческите заложби и потребности на децата и стимулиране чрез стипендии и eднократно финансово подпомагане. Тя се осъществява от Министъра на културата, Министъра на образованието и науката, Министъра на младежта и спорта и от кметовете на общините. Миналата година по тази програма Община Добрич предостави закрила чрез еднократно подпомагане на 27 талантливи деца, а стипендии от съответните министерства получиха 5 деца от добруджанския град.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.