Добрич Общество

Искат тримесечен депозит от наемателите на общински квартири в Добрич

При сключване на договор за наем на общинско жилище в Добрич наемателят ще плаща депозит в размер на три месечни вноски. Тази промяна в наредбата за общинските жилища приеха общинските съветници. Дискусията по проблема продължи повече от час. Вносителят на предложените промени, кметът Йордан Йорданов поясни, че въвеждането на депозит е превантивна мярка срещу некоректните наематели и че с парите от депозита ще се изплащат неплатени наеми и разходи за ток, вода и други консумативи.

В залата прозвучаха мнения, че тази тримесечна вноска в началото нарушава социалния характер на ползването на общинския жилищен фонд. Общинските съветници от ГЕРБ настояха депозитът да е само в размер на един месечен наем.

 

Кметът отговори, че е необходим баланс между социалната функция и отговорността на общината като стопанин. Средният месечен наем на общинските квартири в Добрич е между 40 и 50 лева, докато пазарните цени са около 100-150 лева, посочи Йорданов. Приета бе и промяна, според която всички пълнолетни обитатели на едно общинско жилище са солидарни длъжници по отношение на наема. От администрацията поясниха, че промените се въвеждат с цел повишаване на събираемостта на наемите. Те трябва да се плащат до 25-о число на текущия месец. След този срок се начислява лихва в размер на 0,05 % за всеки изминал ден. В променената наредба има и текстове, които регламентират в кои случаи за основен ремонт на жилището разходите са за сметка на наемателя и кога те се поемат от общината.